Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Åtgärdsprogrammet för Finlands havspolitik på remiss

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 16.6.2021 15.40 | Publicerad på svenska 16.6.2021 kl. 15.49
Pressmeddelande 381/2021

Statsrådets kansli sände ett utkast till åtgärdsprogram för havspolitiken på omfattande remiss den 16 juni 2021. Syftet med åtgärdsprogrammet för havspolitiken är att utveckla och samordna Finlands havspolitik och genomföra de mål i regeringsprogrammet som gäller havspolitiken.

Avsikten är att göra havspolitiken till ett tydligt kompetensområde. De mest framträdande temana i åtgärdsprogrammet är skyddet av haven, det maritima klustret och den maritima produktionen. Programmet består av konkreta åtgärder som syftar till att nå målen med riktlinjerna för Finlands havspolitik (2019) och verkställa EU:s havspolitik.

I sin havspolitiska vision är Finland en global påverkare som tar fram lösningar för att de marina naturresurserna ska användas på ett hållbart sätt, den marina miljön ska ha god status och klimatförändringen inte ska överskrida världshavens bärkraft. Finland förfogar över högklassig marin kompetens, ett innovativt, framgångsrikt maritimt kluster samt en fungerande, säker och miljöanpassad logistik.

Statsrådets kansli har huvudansvaret för beredningen av åtgärdsprogrammet. Till stöd för beredningen har tillsatts en styrgrupp bestående av företrädare för ministerierna, och många olika intressegrupper har hörts i samband med beredningsarbetet. Styrgruppens ordförande är statsministerns statssekreterare Henrik Haapajärvi.

Remisstiden för åtgärdsprogrammet går ut den 16 augusti 2021. Det färdiga programmet offentliggörs hösten 2021.

Ytterligare information: Jussi Soramäki, konsultativ tjänsteman, tfn +358 40 754 1898, och Emma Borg, projektplanerare, tfn +358 46 921 9792, statsrådets kansli