Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Borgs och Vartiainens rapport: Mer konkurrenskraft, arbetskraft och produktivitet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.3.2015 9.10
Pressmeddelande 127/2015

Anders Borg och Juhana Vartiainen anser att Finland återhämtar sig från sina ekonomiska svårigheter genom att återställa konkurrenskraften, öka utbudet på arbetskraft och höja arbetsproduktiviteten. Borg och Vartiainen anser att arbetskraftskostnaderna i Finland måste öka långsammare än i konkurrentländerna. Dessutom är det nödvändigt att avreglera arbetskraftsinvandring, avskaffa den s.k. pensionsslussen för personer som är födda efter 1965 och förbättra företagarklimatet.

Enligt skribenterna bör arbetsmarknadsparterna i Finland ännu förbättra den kultur och de institutioner i fråga om de lokala löneförhandlingarna inom ramen för kollektivavtalen. Det nuvarande systemet för alterneringsledighet bör likaså avskaffas och de frigjorda resurserna användas för att förbättra rörligheten för äldre personer på arbetsmarknaden.

Rapporten grundar sig på den utredning som beställdes i oktober 2014 av Sveriges tidigare finansminister Anders Borg. I utredningen analyseras det ekonomiska läget i Finland och föreslås mål och åtgärder för riktlinjer inom den ekonomiska politiken under nästa valperiod. Borg bad Juhana Vartianen, överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), till medskribent av rapporten. Rapporten överlämnades till statsminister Alexander Stubb onsdagen den 11 mars.

Statsminister Stubb anser att de åtgärder som den ekonomiska rapporten föreslår är nödvändiga.

”Vi kommer inte undan den offentliga ekonomins svaga utsikter. Man måste fortsätta med djärva strukturella reformer, just såsom som Borg och Vartiainen föreslår. I synnerhet med tanke på en förbättring av sysselsättningen måste rapportens förslag tas på allvar", säger statsminister Stubb.

Borgs och Vartiainens rapport: En strategi för Finland

Ytterligare information: Maarit Kaltio, specialmedarbetare, tfn 044 582 8217, och Pekka Sinko, generalsekreterare, ekonomiska rådet, tfn 0295 160 189, statsrådets kansli

Alexander Stubb Raportti