Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Statsminister Sipilä till Paris och Bryssel
I Bryssel offentliggör statsministern mottagaren av det internationella jämställdhetspriset

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.12.2017 12.36
Pressmeddelande 583/2017

Tisdagen den 12 december deltar statsminister Juha Sipilä i ett internationellt klimatmöte på hög nivå i Paris och den 14–15 december i Europeiska rådets möte i Bryssel. Under resan till mötet i Paris har statsminister Sipilä och Estlands premiärminister Jüri Ratas också ett enskilt möte.

Det internationella toppmötet One Planet Summit i Paris har klimatfinansiering som tema. Till mötet den 12 december har bjudits in stats- och regeringschefer från hundra länder. Toppmötet arrangeras för att stödja genomförandet av klimatavtalet från Paris. Syftet är att samla in tilläggsfinansiering och hitta nya projekt för att bekämpa klimatförändringen. Finlands insats är en klimatfond, som landet grundade tillsammans med Internationella finansieringsbolaget IFC i oktober. Klimatfonden stöder förnybar och ren energi och andra klimatprojekt i utvecklingsländer. I statsminister Sipiläs delegation ingår också miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Frågor som ska tas upp på Europeiska rådets möte den 14 december är försvar, migration, sociala frågor, utbildning och kultur. Den 15 december, då Europeiska rådet sammanträder i EU27-sammansättning, behandlas det aktuella läget i fråga om brexitförhandlingarna. Vid eurotoppmötet diskuteras utvecklandet av ekonomiska och monetära unionen EMU.

Det internationella jämställdhetspriset – International Gender Equality Prize

I Bryssel den 14 december, i samband med Europeiska rådet, offentliggör statsminister Sipilä den första mottagaren av det internationella jämställdhetspriset, som har inrättats av Finlands regering. Också pristagaren deltar i tillställningen.

Priset International Gender Equality Prize tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som är internationellt betydande. Pristagaren riktar prissumman, 150 000 euro, till ett biståndsobjekt som stärker kvinnors ställning.

Finlands regering inrättade priset i våras och vill genom det uppmärksamma hundraårsjubileet av Finlands självständighet.

– Finland, som firar hundra år av självständighet, är en föregångare i jämställdhetsfrågor. År 1906 var vi det första landet i världen som gav kvinnorna fullständiga politiska rättigheter. Därför var det naturligt att Finland som första land i världen inrättade ett internationellt jämställdhetspris, säger statsminister Juha Sipilä.

Mer information om mötena i Paris och Bryssel: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Mer information om jämställdhetspriset: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, Jorma Korhonen, råd för internationella ärenden, tfn 0295 160 410, Irina Haltsonen, kommunikationsexpert, tfn 050 597 3744, statsrådets kansli

Mer information om klimatmötet

Mer information om klimatfonden Finland–IFC

Mer information om Europeiska rådet

Mer information om det internationella jämställdhetspriset: genderequalityprize.fi och pressmeddelande 11.12.2017