Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Euroopan kestävän kehityksen viikko
De bästa åtagandena för hållbar utveckling belönades

Kommissionen för hållbar utvecklingmiljöministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 20.9.2022 11.20 | Publicerad på svenska 20.9.2022 kl. 16.24
Pressmeddelande

Årets bästa åtaganden för hållbar utveckling har utsetts av generalsekretariatet för Finlands kommission för hållbar utveckling, miljöministeriet och statens näringsdelegation tillsammans med Motiva. Kouvola stad, takorganisationen för finländska utvecklingsorganisationer Fingo, Veikko Lehti Oy, Vanda stad och Compass Group belönades för sina åtaganden.

Kommissionen för hållbar utveckling vill engagera alla i hela samhället i arbetet för hållbar utveckling genom att göra det möjligt att ingå frivilliga åtgärdsåtaganden i tjänsten Sitoumus2050. De mest verkningsfulla åtagandena belönas årligen under den europeiska veckan för hållbar utveckling. I år firas veckan den 20–26 september.

”Under årens lopp har hundratals företag, organisationer och privatpersoner engagerat sig i det praktiska arbetet för hållbar utveckling genom att ingå ett åtagande och därefter följa sina egna framsteg. Att bidra till hållbar välfärd är givande redan i sig. Årets Sitoumus2050-pristagare är flaggskepp – jag hoppas att erkännandet uppmuntrar er att vidareutveckla era åtaganden”, säger generalsekreteraren för kommissionen för hållbar utveckling Eeva Furman.

Pristagarnas verksamhet bidrar till en omställning till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Fokus i Kouvola stads åtagande ligger på att stärka hållbar utveckling på daghem. Fingo har åtagit sig att öka ansvarsfullheten i fråga om upphandling och tjänster och att öka sitt kunnande i fråga om hållbar utveckling. Compass Group har ingått ett näringsåtagande där utgångspunkten är att följa näringsrekommendationerna.

Veikko Lehti Oy är ett av de första företagen som anslutit sig till två green deal-avtal. De främjar insamlingen och återvinningen av oljeavfall samt den cirkulära ekonomin för plaster som används vid byggande. Vanda stad har anslutit sig till tre green deal-avtal med målet att främja utsläppsfria byggarbetsplatser, minska mängden skadliga ämnen vid upphandlingar inom småbarnspedagogiken och främja hållbar rivning.

”Grattis och tack till alla pristagare. Era åtaganden främjar företagets eller kommunens konkurrenskraft och insatser för klimatet och den cirkulära ekonomin. Green deal har visat sig vara ett bra och flexibelt sätt att finna sådana nya lösningar på miljöutmaningarna som kompletterar lagstiftningen”, säger Leena Ylä-Mononen, som är överdirektör vid miljöministeriet.

Alla åtaganden och green deal-avtal finns i tjänsten Sitoumus2050. Där kan man också ingå ett eget åtagande för hållbar utveckling.

Europeiska veckan för hållbar utveckling är ett årligt initiativ av det europeiska nätverket för hållbar utveckling. Syftet med temaveckan är att föra samman hela Europa för att målen för hållbar utveckling ska kunna nås. År 2015 enades FN:s medlemsländer om en agenda och mål för hållbar utveckling, vilka styr det globala arbetet för hållbar utveckling 2016–2030.

Ytterligare information: Taru Savolainen, ledande sakkunnig, tfn 040 535 8622, statsrådets kansli