Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

De nordiska länderna fördjupar sitt försvarssamarbete ytterligare

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.8.2022 19.36
Pressmeddelande
De nordiska statsministrarna Magdalena Andersson, Sanna Marin, Jonas Gahr Støre, Mette Frederiksen ja Katrín Jakobsdóttir.

De nordiska statsministrarna, som sammanträdde i Oslo måndagen den 15 augusti, bekräftade att de ska utveckla säkerhets- och försvarssamarbetet mellan sina länder ytterligare. I och med Finlands och Sveriges Natomedlemskap uppstår det alliansförbindelser mellan de nordiska länderna, vilket medför nya samarbetsmöjligheter. Det förändrade säkerhetsläget i Nordeuropa var ett framträdande tema även i de nordiska statsministrarnas samtal med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz.

”Finlands och Sveriges anslutning till Nato minskar ingalunda betydelsen av nordiskt samarbete, utan tvärtom ger Natomedlemskapet oss en möjlighet att sätta upp högre mål. Tillsammans stärker vi säkerheten och stabiliteten i hela Nato”, sade statsminister Sanna Marin vid statsministrarnas möte.

De nordiska statsministrarna godkände i Oslo ett gemensamt uttalande om utvecklandet av säkerhets- och försvarssamarbetet. I uttalandet konstateras det att Rysslands invasion av Ukraina har förändrat säkerhetsläget i hela Europa och att de nordiska länderna har ansvar för att trygga friheten och våra gemensamma värden. I och med Finlands och Sveriges anslutning till Nato blir de nordiska länderna allierade, vilket medför nya samarbetsmöjligheter. Det nordiska samarbetet utvecklas ytterligare bland annat genom aktiva insatser för att stärka Nato som en militär och politisk aktör och genom nordisk övningsverksamhet och utbildning i nära samarbete med Nato och andra allierade länder samt genom att söka synergier och stärka samhällens resiliens.

Ett annat viktigt tema som statsministrarna diskuterade och därtill godkände ett separat gemensamt uttalande om var skyddet av haven och främjandet av förnybar energi.

De nordiska statsministrarna samlades även till ett möte med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz i Oslo. Teman för mötet var Ryssland och säkerheten i Europa, den nya säkerhetsarkitekturen i Nordeuropa samt den gröna omställningen och energitryggheten i Europa.

Före dagens möten hade statsminister Marin även ett enskilt möte med Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Marin tackade Støre för Norges stöd till Finlands Natomedlemskap. Statsministrarna diskuterade samarbetet mellan Finland och Norge vad gäller säkerhet, försvar och grön omställning.
 
Ytterligare information: Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli