Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

De statliga bolagens skatterapportering föregriper kraven i nytt EU-direktiv

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.6.2022 14.01 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 15.07
Pressmeddelande 375

Anvisningarna om de statliga bolagens skatterapportering har uppdaterats med nya anvisningar om rapportering av inkomstskatt enligt land.

Bolagen ska rapportera om betald inkomstskatt per land från och med räkenskapsperioden 2022 och föregripa kraven i det nya EU-direktivet om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter enligt land. I Finland införs direktivets krav genom en ändring av bokföringslagen, som nu bereds och torde träda i kraft sommaren 2023.

Anvisningarna om de statliga bolagens skatterapportering är mer omfattande än EU-direktivet i och med att anvisningarna omfattar alla bolag där staten har ett majoritetsinnehav, utan en eurogräns gällande omsättningen. Noterade bolag följer också i fortsättningen de rapporteringskrav som fastställs i marknadsmissbruksförordningen. För bolag där staten inte är majoritetsägare är den nya anvisningen en rekommendation.

De statliga bolagen har redan rapporterat om sin skattebetalning under flera år, men de har tidigare kunnat använda eget omdöme gällande hur exakt de rapporterade per land.
 
Avsikten med anvisningarna är att öka transparensen i bolagens skatteuppgifter, att främja företagens samhällsansvar, att öka välfärden genom att främja rättvis beskattning och att förebygga skadlig skattekonkurrens. För företagens intressenter är det viktigt att man så ingående som möjligt kan granska verksamheten utifrån skatteuppgifterna.

Skatterapporten ska publiceras på företagets webbplats antingen som en del av hållbarhetsredovisningen, en del av årsredovisningen eller som en separat rapport. Rapporteringen ska göras enligt de nya anvisningarna första gången om de skatter som betalats och redovisas för 2022. 

Ytterligare information: 
Kimmo Viertola, avdelningschef, statsrådets kansli, tfn 029 516 0026
Jari-Pekka Punkari, ledande sakkunnig, tfn 029 160 316, [email protected]


Länk till anvisningarna (pdf)