Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Det finska namnet på minnesdagen för Förintelsens offer ändras

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.1.2024 10.05 | Publicerad på svenska 25.1.2024 kl. 12.39
Pressmeddelande

Statsrådets kansli beslutade den 23 januari att man i Finland från och med den 27 januari 2024 börjar använda det finska namnet ”holokaustin uhrien muistopäivä” i stället för ”vainojen uhrien muistopäivä”, som på svenska motsvarar ”minnesdagen för offer för förföljelser”.

Statsrådet har fastställt i sitt meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i det finländska samhället att minnesdagen för Förintelsens offer börjar uppmärksammas i enlighet med internationell praxis. Meddelandet lämnades till riksdagen den 31 augusti 2023. Minnesdagen har stått i den finskspråkiga almanackan sedan 2003. Det nya finska namnet uppdateras i kommande almanackor efter att Universitetets almanacksbyrå har informerat sina kunder om namnändringen.

Minnesdagen för Förintelsens offer uppmärksammas i dagsläget i flera länder. I synnerhet i väst- och centraleuropeiska länder är dagen en återkommande synlig politisk händelse. År 1995 antog Europaparlamentet en resolution om alleuropeisk praxis som innebär att man i alla EU-länder ska uppmärksamma 27 januari som en minnesdag för Förintelsen. Också EU använder det finska namnet ”holokaustin uhrien muistopäivä”.
År 2005 antog FN:s generalförsamling en resolution där den 27 januari utses som en årlig internationell dag till minne av Förintelsen (på engelska ”International Holocaust Remembrance Day”). Finland röstade för att anta resolutionen.

Beslutet att ändra minnesdagens finska namn beaktar riktlinjerna i statsrådets meddelande, internationell praxis vad gäller minnesdagens namn samt Europaparlamentets och FN:s resolutioner. Internationellt har minnesdagen för Förintelsens offer också uppmärksammats som en dag då man står upp mot främlingsfientlighet och antisemitism och minns offren för förföljelser i olika tider och olika delar av världen.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 300, [email protected], och Jouni Varanka, enhetschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 177, [email protected]