Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Diskussioner om den inre marknaden och om säkerhetsläget i Östersjöregionen på agendan för Europaminister Tuppurainens besök i Warszawa

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.1.2022 20.47 | Publicerad på svenska 25.1.2022 kl. 11.01
Pressmeddelande 32/2022

Europaminister Tytti Tuppurainen besökte Warszawa måndagen den 24 januari. På agendan för besöket stod en omfattande diskussion om viktiga EU-frågor med Polens EU-minister Konrad Szymański. Minister Tuppurainen diskuterade också säkerhetsläget i Europa med chefen för Polens nationella säkerhetsbyrå, statssekreterare Paweł Soloch.

Ministrarna Tuppurainen och Szymański diskuterade bland annat EU:s mål att minska utsläppen med 55 procent fram till 2030 och utvecklandet av utsläppshandeln i syfte att nå detta mål. De diskuterade också hur Finland och Polen har många liknande mål när det gäller att utveckla EU:s inre marknad och den internationella handelspolitiken. I båda länderna anses det vara viktigt att utveckla den inre marknaden, särskilt i fråga om tjänster och digitalisering.

Ministrarna diskuterade också rättsstatsprincipen och rättsstatsläget. Det ligger i alla parters intresse att framskrida i rättsstatsfrågan i en konstruktiv anda och med respekt för EU:s grundläggande värden.

”Polen är en viktig partner för Finland. Vi samarbetar intensivt inom inremarknadspolitiken och handelspolitiken. Respekt för rättsstatsprincipen är en av hörnstenarna i EU:s verksamhet och väsentligt för att den inre marknaden ska fungera. En effektiv och konkurrensbaserad inre marknad ligger i båda ländernas intresse”, säger minister Tuppurainen.

Minister Tuppurainen och chefen för Polens nationella säkerhetsbyrå, statssekreterare Paweł Soloch (Head of the National Security Bureau) diskuterade bland annat ländernas gemensamma intresse för säkerheten kring Östersjön. De framhöll betydelsen av sammanhållning och samordning i EU med tanke på det spända säkerhetsläget och motverkandet av desinformation som sprids av bland annat Ryssland. Rysslands tankar om intressesfärer i Europa kan naturligtvis inte godkännas.

På agendan stod också verktyget för att utveckla EU:s övergripande försvarsförmåga under de kommande 5–10 åren, det vill säga den så kallade strategiska kompassen. Enligt Finland måste man i detta arbete beakta inte bara hårda säkerhetsfrågor utan också motverkande av hybridhot och civil krishantering.

”Stabilitet i Östersjöregionens säkerhetspolitiska miljö är Finlands och Polens gemensamma mål. Det ligger i vårt gemensamma intresse att stärka Europeiska unionen. Ett starkt och sammanhållet EU som säkerhetsgarant gagnar också Nato”, konstaterar minister Tuppurainen.

Ytterligare information: Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 302, och Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 620, statsrådets kansli