Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Diskussionsmöte om den fleråriga FoU-finansieringsplanen väckte stort intresse

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.1.2023 15.25 | Publicerad på svenska 25.1.2023 kl. 17.47
Nyhet

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovation (FoUI-arbetsgruppen) ordnade ett diskussionsmöte om den fleråriga planen för användning av FoU-finansiering den 18 januari. Syftet med diskussionsmötet var att presentera utkastet till FoU-finansieringsplan och höra intressegruppers kommentarer till det.

Arbetsgruppens arbete hittills har varit viktigt och lyckat, konstaterades det vid mötet med intressegrupper. Utkastet till finansieringsplan fick mångsidigt beröm vid mötet. Många av dagens inlägg handlade om kända utmaningar i fråga om kompetens och tillgång på FoUI-arbetskraft, och lösningar på dessa diskuterades ingående tillsammans. Dessutom diskuterades särskilt temaområden för FoU-finansieringen. Intressegrupperna ansåg det vara viktigt att säkerställa en bestående FoU-finansiering. En del deltagare önskade att planen skulle ha ett ännu mer styrande grepp.

Vid mötet hördes också kommentarer att FoUI-verksamheten i allt högre grad bör ses som ett verktyg för att bibehålla välfärdssamhället. Större satsningar på forskning och utveckling kan ses som en förutsättning för att upprätthålla välfärdsstaten. FoUI-satsningarna bidrar också till snabbare hållbarhetsomställningar.

Arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamoten Matias Mäkynen höll ett inledande anförande om den fleråriga FoU-finansieringsplanen. Efter detta hördes på förhand begärda kommentarer från Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf, Vasa universitets rektor Minna Martikainen, Tulanet-sammanslutningen av forskningsinstitut, generaldirektören för Institutet för hälsa och välfärd Markku Tervahauta, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Åbo yrkeshögskolas rektor Vesa Taatila, direktören vid Finlands näringsliv Riikka Heikinheimo, Teknologiindustrin rf, verkställande direktören för Terveysteknologia ry Saara Hassinen, forskningschefen vid Wärtsilä Oyj Abp Juha Kytölä, Företagarna i Finland rf, ekonomen Petri Malinen, föreningen Suomen Startup-yhteisö, verkställande direktören Riikka Pakarinen, Professorsförbundet & Forskarförbundet, Forskarförbundets verksamhetsledare Johanna Moisio, Unga vetenskapsakademien i Finland, styrelsens vice ordförande Samuli Junttila och forskaren vid forskningsenheten BIOS Paavo Järvensivu.

Arbetsgruppen ska bearbeta planen utifrån responsen vid diskussionsmötet och i tjänsten dinåsikt.fi. Det var möjligt att kommentera utkastet till plan i tjänsten dinåsikt.fi den 11–22 januari 2023. Arbetsgruppen fastställer sina slutliga ståndpunkter under januari–februari.

Diskussionsmötet ordnades i hybridform på Ständerhuset. Cirka 250 personer deltog.

Delta i diskussionen i sociala medier under hashtaggen #TKIrahoitus.

Ytterligare information: Antti Pelkonen, arbetsgruppens generalsekreterare, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533