Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

En redogörelse om förändringarna i Finlands säkerhetsmiljö bereds vid statsrådet under ledning av utrikesminister Haavisto

statsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2022 14.42
Pressmeddelande 182

Rysslands invasion av Ukraina har inneburit en grundläggande förändring i Finlands och Europas säkerhetsmiljö och omvärld. Statsrådet har inlett beredningen av en redogörelse om det aktuella läget där man granskar förändringarna i den utrikes- och säkerhetspolitiska miljön, i säkerheten och omvärlden samt vilka följder förändringarna kommer att ha för Finland.

Redogörelsen kommer att behandla Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, men också de ekonomiska följderna, försörjningsberedskapen, beredskapen, gränsskyddet, cybersäkerheten och hybridpåverkan.

För att bereda redogörelsen har statsrådet tillsatt en samordningsgrupp under ledning av utrikesminister Pekka Haavisto. Gruppen samordnar redogörelsens olika delar, som berör flera ministeriers förvaltningsområden. I samordningsgruppen ingår företrädare för alla regeringsgrupper. 

Utrikesminister Haavisto leder också utrikesministeriets arbetsgrupp som bereder redogörelsens avsnitt om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken. Arbetsgruppen består av företrädare för republikens presidents kansli, statsrådets kansli och försvarsministeriet. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott, ministerarbetsgruppen för beredskap, för rättsstaten och inre säkerhet, för digitaliseringen, dataekonomin och utveckling av den offentliga förvaltningen behandlar ärenden inom sina respektive ansvarsområden. 

Statsrådets redogörelse ska lämnas till riksdagen i början av april. Riksdagen kommer att föra en debatt om utrikes- och säkerhetspolitiken utifrån redogörelsen.

Ytterligare information:

Timo Lankinen, Statssekreterare, statsrådets kansli, tfn, +358 295 160 300
Johanna Sumuvuori, utrikesministerns politiska statssekreterare, tfn +358 295 160 983
Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 350 466
Sekretariatet för redogörelsen om det aktuella läget: 
Lauri Hirvonen, ambassadråd, tfn +358 295 350 063
Salla Sammalkivi, ambassadråd, tfn +358 295 350 020
Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].