Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Energi, ekonomi och Ukraina på agendan för Europeiska rådets informella möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.10.2022 19.43 | Publicerad på svenska 10.10.2022 kl. 16.07
Pressmeddelande
Eurooppa-neuvoston jäsenet yhteiskuvassa Prahan linnassa

EU-ländernas stats- och regeringschefer har fört en ingående diskussion om det försvårade energiläget och ekonomiska läget till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Europeiska rådet samlades till ett informellt möte fredagen den 7 oktober i Prag i Tjeckien, som innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Statsminister Sanna Marin företrädde Finland vid mötet.

Stats- och regeringscheferna konstaterade att kommande vinter och eventuellt också nästa vinter kommer att bli svåra för Europa. Det behövs samordnade åtgärder på EU-nivå för att man på ett lämpligt sätt ska kunna hantera situationen.

”Den höga inflationen till följd av energiprishöjningarna och det samtidiga behovet av stöd för allmänheten och företag för att tackla energikrisen är en svår ekvation. Medlemsländernas åtgärder behöver samordnas bättre för att den inre marknaden ska kunna fungera störningsfritt. Det är viktigt att ingripa i de grundläggande orsakerna till problemet, tillgången till energi och energipriserna. Vi löser inte krisen enbart genom att kompensera de höga priserna”, sade statsminister Marin.

Finland förhåller sig öppet till olika alternativ för att sänka energipriserna. Tidigare i veckan lade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen fram för stats- och regeringscheferna ett förslag till en färdplan för att sänka energipriserna. Europeiska kommissionen väntas komma med konkreta förslag före Europeiska rådets möte den 20–21 oktober.

”Rysslands invasion av Ukraina har orsakat energiproblemen i Europa och inflationen till följd av dem. Ryssland försöker splittra oss, och eskalerar krisen i syfte att undergräva vårt stöd till Ukraina. Vår reaktion måste dock vara den motsatta. EU:s starka politiska, finansiella och humanitära stöd och vapenhjälp till Ukraina bör fortsätta och dessutom ökas”, sade statsminister Marin i Prag.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli