Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ledarna beslutade att gå vidare till andra fasen av förhandlingarna om Storbritanniens utträde

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.12.2017 14.31 | Publicerad på svenska 18.12.2017 kl. 12.21
Pressmeddelande 597/2017
Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Fredagen den 15 december sammanträdde stats- och regeringscheferna för 27 EU-länder i Bryssel och beslutade att gå vidare till andra fasen av förhandlingarna om Storbritanniens utträde. Dessutom diskuterade stats- och regeringscheferna målen för och utmaningarna i utvecklingen av ekonomiska och monetära unionen EMU.

I den andra fasen av förhandlingarna behandlas arrangemangen för övergångsperioden och inleds preliminära diskussioner om ramarna för EU:s och Storbritanniens framtida relation.

”Förhandlingarna har framskridit väl och på det sätt som EU förutsätter. Det kan vi vara nöjda med. Mycket arbete återstår dock att göra under de kommande åren. Det är viktigt att EU-länderna står enade även i fortsättningen”, konstaterade statsminister Juha Sipilä.

Vid ett separat eurotoppmöte diskuterades de följande riktlinjerna för utvecklingen av ekonomiska och monetära unionen EMU. Fullbordandet av bankunionen anses vara den viktigaste och mest brådskande frågan.

”Det behövs mera ansträngningar för att minska riskerna. I nuläget är det inte rättvist att dela riskerna på gemensamma grunder, eftersom medlemsstaternas banksektorer har så varierande risknivåer”, sade statsminister Sipilä.

”Vi förhåller oss positiva till att utveckla Europeiska stabilitetsmekanismen genom mellanstatliga arrangemang. Finland framhäver behovet att utveckla staternas skuldsaneringsförfaranden som ett led i reformen av stabilitetsmekanismen”, konstaterade statsminister Sipilä.

”Regeringen har noggrant och i god tid kommit överens om Finlands linje, vilket har en avgörande inverkan på våra möjligheter att i diskussionerna främja Finlands mål. Dessutom tänker flera euroländer på samma sätt som vi, och med dessa partner kommer vi ytterligare att fördjupa vårt samarbete”, berättade statsminister Sipilä.

Utöver den officiella agendan för eurotoppmötet lyfte Europeiska kommissionen också fram egna förslag med tanke på utvecklingen av EMU.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Mer information om Europeiska rådet