Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet diskuterade brexit, arktiska frågor och programmet Europa 2020

Statsrådets kommunikationsavdelning
29.3.2019 11.43 | Publicerad på svenska 29.3.2019 kl. 14.29
Pressmeddelande 185/2019

Vid sitt möte fredagen den 29 mars behandlade EU-ministerutskottet förberedelser för Storbritanniens avtalslösa EU-utträde, EU:s politik för Arktis och Finlands nationella reformprogram inom ramen för Europa 2020-strategin.

Statsminister Juha Sipilä redogjorde för den diskussion som fördes och de riktlinjer som fastställdes i Europeiska rådet (den 21–22 mars) i fråga om brexit. Stats- och regeringscheferna beslutade att skjuta upp datumet för Storbritanniens EU-utträde till den 22 maj, förutsatt att underhuset i det brittiska parlamentet under denna vecka godkänner det utträdesavtal som förhandlats fram med EU. Om utträdesavtalet inte godkänns, är utträdesdagen den 12 april. Före det förväntas Storbritannien lägga fram en plan om fortsättningen. EU-ministerutskottet diskuterade också nationella förberedelser för Storbritanniens eventuella avtalslösa utträde. I Finland är det ministerierna som ansvarar för och informerar om beredskapsåtgärder inom sina egna förvaltningsområden. Ministerutskottet gick igenom varje ministeriums viktigaste beredskapsåtgärder.

EU-ministerutskottet diskuterade också Finlands mål i fråga om utvecklandet av EU:s politik för Arktis. Finland ser EU som en viktig aktör i den arktiska regionen. Finland vill ge arktiska frågor större vikt i EU och konkret främja utvecklandet och verkställandet av unionens politik för Arktis. Det nya Europaparlamentet, den nya Europeiska kommissionen och en ny ordförande i Europeiska rådet inleder sitt arbete 2019, och dessa förändringar i EU:s institutioner är betydande också med tanke på EU:s politik för Arktis.

EU-ministerutskottet behandlade det nationella program som Finlands regering årligen överlåter till EU. I programmet beskrivs vilka åtgärder Finland vidtagit 2018 för att uppnå de nationella målen enligt Europa 2020-strategin.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Informellt möte mellan energiministrarna den 2 april
  • Informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna den 3 april (forskning)
  • Informellt möte mellan ekonomi- och finansministrarna samt eurogruppen den 5–6 april

Energiministrarna kommer att diskutera hur framtiden för EU:s energisystem ser ut och vilka som är de framtida prioriteringarna i energipolitiken. På agendan för konkurrenskraftsministrarnas möte står utjämning av nivåskillnaderna mellan medlemsstaternas forsknings- och innovationsverksamhet samt utveckling av en europeisk strategisk ram för forsknings- och innovationsverksamhet i Svartahavsområdet. Ekonomi- och finansministrarna kommer att diskutera prioriteringarna inom Ekofinrådets ansvarsområde de kommande åren, kapitalmarknadsunionens framtid samt beskattning och arbetsmarknaden. På eurogruppens agenda står samråd med ordförandena för Europeiska centralbankens banktillsynsorgan och EU:s gemensamma resolutionsnämnd, en lägesrapport om Grekland, Luxemburgs utkast till budgetplan samt den senaste tidens inflation och valutakursutveckling. Eurogruppen sammanträder också i utvidgad sammansättning för att diskutera hanteringen av euroområdets budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft samt färdplanen för inledande av den politiska diskussionen om en gemensam insättningsgaranti.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Niina Nurkkala, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 347 2661, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli