Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-ministerutskottet behandlade EU:s åtgärder för återhämtning efter coronapandemin

Statsrådets kommunikationsavdelning
29.5.2020 11.55 | Publicerad på svenska 29.5.2020 kl. 14.31
Pressmeddelande 367

Vid sitt möte den 29 maj tog EU-ministerutskottet del av en översikt över den återhämtningsplan som Europeiska kommissionen lade fram i onsdags. Ministerutskottet diskuterade också hållbara investeringar, handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati samt Afrikasamarbetet.

Det återhämtningspaket som kommissionen lagt fram består av ett delvis ändrat förslag till budgetram för 2021–2027 och den nya återhämtningsfonden ”NextGeneration EU” på 750 miljarder euro. Ur återhämtningsfonden ska det delas ut tillfälligt coronastöd i form av lån och bidrag till medlemsländerna. EU-ministerutskottet fastställer Finlands ståndpunkter i frågan vid sitt möte nästa vecka.

Ministerutskottet konstaterade att EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020–2024 är ett viktigt verktyg när det gäller att utveckla EU:s politik för mänskliga rättigheter. Finland deltar aktivt i förhandlingarna om handlingsplanens närmare innehåll. Finland anser det viktigt att EU har åtagit sig att stärka den regelbaserade internationella ordningen och främja de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen. EU bör ha en stark internationell roll som en förespråkare för de mänskliga rättigheterna. Det ligger i Finlands intresse att EU:s gemensamma röst i unionens yttre förbindelser är stark och trovärdig. Med tanke på stärkandet av EU:s funktionsförmåga är Finland berett att i begränsad utsträckning utöka omröstningen med kvalificerad majoritet inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

EU-ministerutskottet behandlade också den höga representantens och kommissionens gemensamma meddelande om Afrika. Avsikten är att meddelandet ska ligga till grund för diskussioner med de afrikanska partnerländerna, för att man vid det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen ska kunna enas om en ny gemensam strategi. Finland understöder en strategi som syftar till att stärka de politiska och ekonomiska relationerna utifrån EU:s och de afrikanska ländernas gemensamma intressen.

  • EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande informella ministermöten:
  • videokonferens med utrikesministrarna den 29 maj
  • videokonferenser med ministrarna med ansvar för forsknings- och rymdfrågor den 29 maj
  • videokonferens med ministrarna med ansvar för idrottsfrågor den 2 juni
  • videokonferens med justitieministrarna den 4 juni
  • videokonferens med inrikesministrarnas den 5 juni

Temat för utrikesministrarnas videokonferens är EU:s relation till Kina samt konsekvenserna av covid-19 i Asien och Stillahavsområdet.

Ministrarna med ansvar för forskningsfrågor kommer att diskutera forsknings- och innovationsåtgärders betydelse när det gäller att förbättra den ekonomiska och sociala resiliensen. Ministrarna med ansvar för rymdfrågor ska å sin sida diskutera rymdlösningars socioekonomiska effekter.

Temat för idrottsministrarnas informella videokonferens är medlemsländernas åtgärder inom idrottssektorn i samband med coronakrisen, återupptagandet av funktioner samt samarbetet på EU-nivå.

Justitieministrarna kommer att analysera vilka konsekvenser covid-19-pandemin har inom det rättsliga området och att diskutera lagvalet i fråga om rättsverkan gentemot tredje män av överlåtelser av skulder och andra fordringar.

På agendan för inrikesministrarnas videokonferens står, när det gäller covid-19-situationen, diskussion kring avskaffandet av kontroller vid de inre gränserna och återställandet av den fria rörligheten.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli