Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet behandlade EU:s klimatpaket och säkerhets- och försvarspolitik

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.10.2021 11.16 | Publicerad på svenska 15.10.2021 kl. 14.17
Pressmeddelande 592/2021

Vid sitt möte fredagen den 15 oktober behandlade EU-ministerutskottet samhällsfaciliteten för klimatåtgärder, unionens säkerhets- och försvarspolitik och beredskapen vid hälsokriser.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om förslaget till lagstiftning om samhällsfaciliteten för klimatåtgärder. Förslaget ingår i det så kallade 55 %-paketet, som verkställer EU:s klimatpaket. EU-ministerutskottet har nu fastställt Finlands ståndpunkter i fråga om alla 12 lagstiftningsförslag i paketet. Ståndpunkterna blir offentliga efter statsrådets allmänna sammanträde. Finlands ståndpunkter kan ännu preciseras vid fortsatta förhandlingar.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter i fråga om beredningen av den så kallade strategiska kompassen. Syftet med den strategiska kompassen är att staka ut vägen för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete under de kommande åren och att klargöra målen för samarbetet. Avsikten är att nå överenskommelse i frågan våren 2022. Det är fråga om den första så pass omfattande processen för strategisk utvärdering och styrning av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete.

Ministerutskottet behandlade också framstegen i fråga om det permanenta strukturerade samarbetet, som är centralt med tanke på försvarssamarbetet. Avsikten är att utrikesrådet i november ska fatta beslut om nya projekt (den så kallade fjärde projektvågen). Finland förbereder sig på att delta i ett projekt för gemensamma cyberövningsmiljöer under ledning av Estland. Dessutom förbereder sig Finland att som observatör delta i fem projekt som gäller

•    strategisk transportkapacitet
•    säker överföring av satellitbilder
•    en halvautonom lavettlösning
•    säkerställande av driften av sameuropeiska rymdkapaciteter 
•    utveckling av ett taktiskt transportflygplan.

EU-ministerutskottet fastställde också att Finland anser det vara motiverat att inrätta en ny myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera). Finland anser att det är bra att unionen stärker sin förmåga att reagera på hot mot folkhälsan. För Finland är det dessutom viktigt att man säkerställer att åtgärderna vid hälsokriser är förenliga med varandra. Finland har på basis av erfarenheterna av coronapandemin framhållit behovet att utveckla den europeiska beredskapen och det europeiska samarbetet vid hälsokriser.

Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

•    Utrikesrådet den 18 oktober
•    Allmänna rådet den 19 oktober

Ett centralt tema i utrikesrådet är det östliga partnerskapet, i synnerhet förberedelserna inför kommande möten mellan utrikesministrar och med tredjeländer inom det östliga partnerskapet. Ministrarna ska också diskutera EU:s relationer till Gulfstaterna och situationen i Etiopien och Nicaragua.

Allmänna rådet ska förbereda Europeiska rådets oktobermöte. Dessutom håller rådet sin årliga rättsstatsdialog. Det slovenska ordförandeskapet informerar ministrarna om framstegen avseende konferensen om Europas framtid.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli