Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade åtgärder för att stävja energikrisen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 23.9.2022 10.08 | Publicerad på svenska 23.9.2022 kl. 13.10
Pressmeddelande
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.

EU-ministerutskottet sammanträdde fredagen den 23 september och fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens förslag till förordning om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna.

Syftet med det förslag till förordning som kommissionen lade fram den 14 september 2022 är att hantera det exceptionella läget på energimarknaden till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Finland anser att det är viktigt att agera snabbt och förhåller sig öppet och konstruktivt till de föreslagna åtgärderna. Finland betonar vikten av snabbverkande åtgärder och anser att det är viktigt att krisåtgärderna inte skapar osäkerhet inom sektorn för ren energi. Dessutom anser Finland att verksamhetsförutsättningarna på marknaden bör förbättras. Finland har beredskap att se över även mer långtgående metoder för marknadsintervention, till exempel åtskillnad mellan marknadspriserna på naturgas och marknadspriserna på andra energiformer. Finland anser också att kommissionen omedelbart ska se över reglerna för elderivatmarknaden i syfte att lugna marknaden. Det är också viktigt att de föreslagna undantagsåtgärderna är noggrant tidsbegränsade. Förslaget till förordning kommer att behandlas vid energiministrarnas extra möte nästa vecka (den 30 september).

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten i rådet:

•    rådet för jordbruk och fiske den 26 september
•    konkurrenskraftsrådet den 29 september.

Jordbruksministrarna ska diskutera situationen för jordbruksproduktionen och jordbrukslogistiken i Ukraina. Finland anser att ukrainarnas livsmedelsförsörjning och försörjningsberedskapen inom livsmedelssektorn ska tryggas under alla omständigheter. Fiskeministrarna ska diskutera fiskemöjligheterna för 2023, fiskbestånd som är gemensamma med Storbritannien samt samråden om fiske mellan EU, Norge och kuststaterna i Nordostatlanten 2023.

Konkurrenskraftsrådet sammanträder kring frågor med anknytning till inre marknaden och industripolitiken den 29 september. Ministrarna ska diskutera förslaget till förordning om ett krisinstrument för den inre marknaden (SMEI) och förslaget till förordning om ekodesign för hållbara produkter.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363,  och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli