Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade energifrågor och stöd till Ukraina

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 6.9.2022 12.23 | Publicerad på svenska 6.9.2022 kl. 14.56
Pressmeddelande
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.

EU-ministerutskottet sammanträdde tisdagen den 6 september och fastställde Finlands ståndpunkter inför det extrainsatta mötet mellan EU-ländernas energiministrar. Därtill diskuterade ministerutskottet makroekonomiskt stöd till Ukraina och förslaget till ändring av förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.

EU-ländernas energiministrar samlas till ett extra möte den 9 september för att diskutera elpriskrisen och beredskapen inför vintern. Finland anser att energiprishöjningarna och prognoserna för elpriserna i vinter är oroväckande. Finlands ståndpunkt är att man i första hand ska stödja konsumenter i sårbar ställning. Åtgärderna får inte fördröja den gröna omställningen eller försämra försörjningstryggheten i fråga om energi. I det exceptionella läget på energimarknaden anser Finland det vara viktigt att man på EU-nivå snabbt reagerar på problemen på energimarknaden. Finland förhåller sig öppet till olika alternativ för att dämpa energiprishöjningarna och minska osäkerheten på marknaden. Dessutom anser Finland att verksamhetsförutsättningarna på marknaden bör förbättras. För det första bör pristaket på börspriser på el sänkas i EU. Finland har beredskap att se över även mer långtgående metoder för marknadsintervention, till exempel åtskillnad mellan marknadspriserna på naturgas och marknadspriserna på andra energiformer. Finland anser också att kommissionen omedelbart ska se över reglerna för elderivatmarknaden i syfte att lugna marknaden. Reglerna bör ses över framför allt med tanke på återställandet av prissättningsmekanismens tillförlitlighet och de avsevärt högre kraven på säkerheter.

Finland fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina och anser att det är viktigt att stödja Ukraina. Finland är också berett att godkänna statsgarantier och eventuellt också bidrag som EU-länderna betalar till Ukraina i förhållande till sin bruttonationalprodukt. Europeiska kommissionens förslag väntas inom de närmaste dagarna. I juli lade kommissionen fram ett förslag om att ur EU:s budget bevilja Ukraina makroekonomiskt stöd till ett belopp av en miljard euro. Vid Europeiska rådets möte i maj kom EU-länderna överens om att unionen kan bevilja Ukraina ytterligare exceptionellt makroekonomiskt stöd på upp till 9 miljarder euro under 2022.

EU strävar efter att snabbt frigöra sig från rysk fossil energi. Europeiska kommissionen lade i maj fram ett förslag för att påskynda denna omställning. EU-ministerutskottet granskade ordförandelandets kompromissförslag och preciserade sina tidigare ståndpunkter bland annat i fråga om den nya finansiering som föreslås för RepowerEU-projekt.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363,  och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli