Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade Europeiska rådets extra möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.5.2022 12.17 | Publicerad på svenska 24.5.2022 kl. 14.37
Pressmeddelande 333/2022
Finlands och EU:s flaggor bredvid varandra

Vid EU-ministerutskottets möte tisdagen den 24 maj behandlades temana för Europeiska rådets extra möte samt framskridandet av reformen av EU:s migrations- och asylpolitik.

Huvudteman för det extra möte i Europeiska rådet som ordnas i Bryssel den 30 och 31 maj är Ukraina, energi och försvarssamarbete. Vid mötet kommer det att föras diskussion om det ekonomiska stödet till Ukraina på kort sikt och under återuppbyggnadsfasen. EU-ländernas ledare fortsätter också diskussionen om olika metoder för att så snabbt som möjligt fasa ut energi importerad från Ryssland. Diskussionen förs utifrån det meddelande om RePower EU som Europeiska kommissionen lämnade förra veckan. Europeiska rådet kommer också att diskutera stärkandet av EU:s försvarssamarbete och utvecklandet av förmågorna utifrån kommissionens meddelande. De allvarliga konsekvenser som Rysslands invasion av Ukraina har för den globala livsmedelstryggheten kommer också att behandlas vid Europeiska rådets möte.
  
EU-ministerutskottet diskuterade dessutom reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. Frankrike har strävat efter att driva reformen framåt ett steg i taget under sitt ordförandeskap. Målet är att framskrida stegvis och på ett balanserat sätt driva förslag om skyldigheter och solidaritetsåtgärder för medlemsstaterna. 

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli