Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade migration och rymdpolitik

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.12.2021 10.20 | Publicerad på svenska 14.12.2021 kl. 13.27
Pressmeddelande 728/2021

Teman för EU-ministerutskottets möte tisdagen den 14 december var EU:s rymdpolitik och statsunderstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser. EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför miljörådet nästa vecka.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om Europeiska kommissionens och den höga representantens gemensamma meddelande av den 23 november om hantering av situationer där migranter utnyttjas för politiska syften. Enligt Finland är det inte acceptabelt att utnyttja migrationen som politiskt påtryckningsmedel. Eftersom handlingarna riktar sig mot EU:s yttre gränser måste EU-länderna tackla det gemensamma problemet tillsammans. Finland anser det vara viktigt att unionen tar fram nödvändiga operativa, juridiska, diplomatiska och ekonomiska verktyg för att ingripa i instrumentaliseringen av migranter med respekt för skyldigheterna enligt internationell rätt och de grundläggande och mänskliga rättigheterna.

Ministerutskottet behandlade också EU:s rymdpolitik. Finland understryker att en konsekvent och gemensam europeisk rymdpolitik stöder samarbetet mellan rymdsektorns olika aktörer och stärker den europeiska konkurrenskraften. Det är viktigt att främja i synnerhet små och medelstora företags förutsättningar att delta i den tilltagande konkurrensen. Finland anser att det är viktigt med långsiktig forsknings- och utvecklingsfinansiering. Den europeiska rymdpolitiken ska främja hållbar tillväxt inom olika sektorer genom rymdteknik, rymddata och rymdtjänster. Rymdverksamheten har en betydande inverkan i synnerhet på den gröna och digitala omställningen. Finland framhåller också den arktiska regionens särskilda behov och vikten av att säkerställa kvaliteten på och tillgången till rymdsystemens tjänsteproduktion i de nordliga områdena. Finland anser det vara viktigt att rymden utnyttjas på ett hållbart sätt och stöder ett regelbaserat internationellt samarbete.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför miljörådet den 20 december. På dagordningen står lägesrapporter gällande batteriförordningen och de förslag i 55 %-paketet som faller inom miljörådets ansvarsområde, det vill säga utsläppshandelsdirektivet, förordningen om ansvarsfördelning, LULUCF-förordningen, förordningen om CO2-gränsvärden för person- och paketbilar och förordningen om inrättande av en social klimatfond. Ministrarna ska även diskutera meddelandet om EU:s nya markstrategi.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli