Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet diskuterade ministermöten som hålls nästa vecka

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.10.2021 11.03 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 12.38
Pressmeddelande 577/2021

Vid sitt möte den 8 oktober fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför följande ministermöten som hålls nästa vecka.

•    rådet för jordbruk och fiske den 11–12 oktober
•    informell videokonferens med biståndsministrarna den 11 oktober
•    informell videokonferens med hälso- och sjukvårdsministrarna den 12 oktober
•    informell videokonferens med telekommunikationsministrarna den 14 oktober 
•    rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 15 oktober.

Rådet för jordbruk och fiske ska fatta beslut om fiskemöjligheterna i Östersjön 2022 och förbereda sig inför årsmötet i Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten och de årliga fiskeförhandlingarna med Norge och Storbritannien. Rådet ska också diskutera EU:s skogsstrategi, 55 %-paketet, utarbetandet av strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken och översynen av EU:s handelsnormer.

Biståndsministrarna ska diskutera situationen i Afghanistan, humanitärt bistånd, villkoren och framtidsutsikterna för utvecklingssamarbete och stödet till Afghanistans grannländer.

Hälso- och sjukvårdsministrarna samlas till en informell videokonferens för att diskutera tillgången till läkemedel, utvecklandet av EU:s beredskap inför hälsokriser, stärkandet av hälso- och sjukvårdssystemens resiliens och vaccineringen mot covid-19.

På agendan för telekommunikationsministrarnas informella videokonferens står rättsakten om artificiell intelligens.

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor har för avsikt att anta flera handlingar som hänför sig till den europeiska planeringsterminen och slutsatser om jämställdhetsintegrering i EU:s budget. Vid mötet diskuteras också den europeiska planeringsterminens framtid, europeiska pelaren för sociala rättigheter och dess viktiga roll, den europeiska ramen för hälsa och säkerhet i arbetslivet och uppföljningen av grönboken om åldrande.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli