Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför EU-toppmöten

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.6.2022 10.34 | Publicerad på svenska 22.6.2022 kl. 13.22
Pressmeddelande 412
Kuvassa Suomen ja Euroopan unionin liput vierekkäin.

Vid sitt möte onsdagen den 22 juni fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets möte i Bryssel den 23 och 24 juni samt eurotoppmötet den 24 juni.

På Europeiska rådets agenda står en strategisk diskussion om Europeiska unionens relationer till dess europeiska partner, stödet till Ukraina, Ukrainas, Moldaviens och Georgiens ansökningar om medlemskap i EU, västra Balkan, ekonomiska frågor, framtidskonferens och eventuellt också yttre förbindelser.

Enligt Finland är den strategiska diskussionen om relationerna till EU:s europeiska partner viktig och aktuell.  Ett nära samarbete med de europeiska partnerna bidrar till att stärka EU:s yttre roll och främjar EU:s värderingar och intressen såväl i EU:s närområden som på global nivå. De eventuella nya arrangemangen bör tillföra konkret mervärde, och de bör inte ersätta de nuvarande verksamhetsmodellerna.

Finland står orubbligt bakom Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet. Det gäller att konsekvent påföra Ryssland ytterligare sanktioner om situationen kräver det. Alla former av stöd till Ukraina bör fortsätta och ökas.

Europeiska rådet ska behandla Ukrainas, Moldaviens och Georgiens ansökningar om medlemskap i EU utifrån kommissionens utlåtanden av den 17 juni. Finland understöder starkt alla tre länders möjligheter att bli EU-medlemmar. Finland understryker också att utvidgningen grundar sig på villkorlighet och reformer som är en förutsättning för en lyckad medlemskapsprocess.

Enligt Finland är det viktigt att EU har förbundit sig till ett medlemskapsperspektiv för länderna på västra Balkan. Det är också viktigt att länderna själva förbinder sig till utvidgningsprocessen och de reformer som den förutsätter. Det rådande säkerhetsläget framhäver ytterligare behovet att snabbt inleda förhandlingarna om medlemskap med Nordmakedonien och Albanien. 

Vidare ska Europeiska rådet behandla de landsspecifika rekommendationerna inom ramen för den europeiska planeringsterminen och införandet av euro som valuta i Kroatien vid ingången av 2023. Finland kan godkänna båda frågorna.

Finland anser att EU måste kunna tillgodose medborgarnas behov och leva upp till medborgarnas förväntningar. Det är således viktigt att de frågor som medborgarna lyfte fram på framtidskonferensen blir beaktade och att de analyseras omsorgsfullt.  

Eurotoppmötet diskuterar den ekonomiska situationen och framstegen i fråga om bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Finland understryker att fördjupandet av bankunionen bör grunda sig på realisering av investeraransvaret och på strävan att bryta beroendeförhållandet mellan bankerna och staterna. Det huvudsakliga målet för kapitalmarknadsunionen ska enligt Finland vara att man säkerställer en effektiv och likvid finansmarknad, där marknadsriskerna är rätt prissatta och investerarnas ansvar realiseras.  

Mer information: 
Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050468 5949
Satu Keskinen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160302
Tuulia Pitkänen, statsministerns specialmedarbetare med ansvar för riksdagsärenden, 041 501 3092, statsrådets kansli