Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet fastställde ståndpunkter i fråga om industriplanen för den gröna given och försvarsfrågor

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 3.3.2023 10.56 | Publicerad på svenska 3.3.2023 kl. 16.31
Pressmeddelande
Suomen ja EU:n liput

Vid sitt möte den 3 mars fastställde statsrådets EU-ministerutskott Finlands ståndpunkter i fråga om EU:s industriplan för den gröna given och meddelandena om militär rörlighet och cyberförsvar samt riktlinjer inför försvarsministrarnas informella möte.

Den 1 februari lade Europeiska kommissionen fram ett meddelande om en industriplan för den gröna given. Syftet är att förbättra den europeiska koldioxidsnåla industrins konkurrenskraft och stödja en snabb omställning till klimatneutralitet.
 
Finland stöder målet att påskynda den gröna och digitala omställningen. Det är viktigt att åtgärderna stärker den globala konkurrenskraften, kompetensen och innovativiteten inom EU:s industri och bidrar till en fungerande inre marknad. Rättvis konkurrens, en fungerande inre marknad och en effektiv användning av de nuvarande EU-medlen utgör grunden för EU:s konkurrenskraft på lång sikt och är i nyckelroll när det gäller att lösa både nuvarande och framtida utmaningar.
 
I den uppdaterade handlingsplanen för militär rörlighet beaktas det behov att stärka de väpnade styrkornas militära rörlighet som konstaterats i den strategiska kompass som styr EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Finland stöder i enlighet med den strategiska kompassen åtgärder som stärker EU:s säkerhets- och försvarspolitik. Att utveckla den militära rörligheten är ur Finlands synvinkel också ett av de viktigaste initiativen inom ramen för samarbetet mellan EU och Nato.
 
Målet för EU-politiken för cyberförsvar är att skydda och försvara unionen mot ökade cyberattacker. En mer omfattande ram för meddelandet från november 2022 utgör de konsekvenser som Rysslands anfallskrig mot Ukraina har för EU och dess partner. Finland stöder strävandena på EU-nivå att utveckla cyberförsvaret och responsen på cyberhot på ett övergripande sätt.
 
EU-ländernas försvarsministrar ska diskutera EU:s militära stöd till Ukraina vid ett informellt möte den 7–8 mars. Finland stöder åtgärder som syftar till att stärka den europeiska försvarsindustrins kapacitet och är redo att positivt granska nya förslag om att höja stödet till Ukraina och stödja Ukrainas försvarsmakt genom att utnyttja den europeiska fredsfaciliteten. Finland är redo att utreda möjligheterna till gemensam upphandling för att stödja Ukraina. 
 
Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli