Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet fastställde ståndpunkterna inför Europeiska rådets extra möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.2.2023 11.52 | Publicerad på svenska 8.2.2023 kl. 13.35
Pressmeddelande

Onsdagen den 8 februari enades statsrådets EU-ministerutskott om ståndpunkterna inför Europeiska rådets extra möte den 9–10 februari samt Ekofinrådets och eurogruppens möten den 13–14 februari.

På agendan för Europeiska rådets extra möte står Ukraina, stärkandet av EU:s globala konkurrenskraft, åtgärder för att stödja ekonomin samt migrationsfrågor. Europeiska rådet kommer sannolikt också att diskutera läget och biståndsinsatser efter jordbävningen i Turkiet och Syrien.

Finland framhåller att EU:s starka politiska, ekonomiska och militära stöd samt humanitära bistånd till Ukraina bör fortsätta och utökas. På grund av Rysslands fortsatta aggression bör EU konsekvent påföra landet ytterligare sanktioner. Finland stöder strävandena att ställa Ryssland och dess representanter till svars för det olagliga anfallskriget och dess konsekvenser, bland annat när det gäller att ersätta de skador som kriget orsakat.

Finland anser att en fungerande inre marknad, en aktiv handelspolitik och en effektiv användning av de nuvarande EU-medlen utgör grunden för EU:s konkurrenskraft på lång sikt och är i nyckelroll när det gäller att lösa både nuvarande och framtida utmaningar. Finland betonar betydelsen av kompetens med tanke på konkurrenskraften och tillgången på arbetskraft. Finland ser inget behov av en grundläggande ändring av EU:s politik för statligt stöd.

Finland anser att det är viktigt att söka övergripande europeiska lösningar på frågor som rör migrationen. Det centrala är att skapa jämlika och hållbara partnerskap med ursprungs- och transitländerna. Särskild vikt bör fästas vid att utveckla ett effektivt och hållbart system för återvändande.

På Ekofinrådets agenda står bland annat diskussion om samordningsramen för den ekonomiska politiken samt de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av kommissionens industriplan för den gröna given. Eurogruppen ska diskutera bland annat hur utvecklingen på energimarknaden påverkar finanspolitiken i euroområdet. På agendan står också diskussion kring arbetsmarknaden i euroområdet samt utvecklingen av ekonomin och finansmarknaden i euroområdet.

EU-ministerutskottets föredragningslistor och de offentliga handlingar som behandlas i ministerutskottet publiceras på statsrådets kanslis finskspråkiga webbsida.

Ytterligare information: Jari Luoto, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli