Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministerutskottet: Viktigt att EU:s och Storbritanniens avtal undertecknas i år

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.12.2020 13.25 | Publicerad på svenska 28.12.2020 kl. 17.08
Pressmeddelande

EU-ministerutskottet anser att rådet ännu under år 2020 ska fatta beslut om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalen om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien. På detta sätt undviks ett avtalslöst tillstånd mellan EU och Storbritannien, när övergångsperioden för Storbritanniens utträde ur EU går ut den 31 december 2020. EU-ministerutskottet drog upp riktlinjerna i ett skriftligt förfarande måndagen den 28 december.  

EU-ministerutskottet konstaterade att handels- och samarbetsavtalet som Europeiska kommissionen och Storbritannien förhandlat fram samt de kompletterande separata avtalen om datasäkerhet och samarbete inom kärnenergibranschen som helhet betraktat är förenliga med EU:s och Finlands förhandlingsmål. 

EU-ministerutskottet anser att avtalen i denna exceptionella situation kan undertecknas och ingås endast på unionens vägnar, utan nationella ratificeringar. Den provisoriska tillämpningen ska fortsätta högst till den 28 februari 2021. Avsikten är att Europaparlamentet ska hinna godkänna avtalen innan dess, varefter rådet fattar separata beslut om ingåendet av avtalen. Först efter detta kan avtalen slutgiltigt träda i kraft.  

”Statsrådet anser att det är viktigt att det nya handels- och samarbetsavtalet kan börja tillämpas genast vid årsskiftet. Avtalet motsvarar inte EU-medlemskapet, men i denna situation ligger det i både EU:s och Storbritanniens intresse och är ett mycket bättre alternativ än ett avtalslöst tillstånd.  Riksdagens stora utskott fastställer riksdagens ståndpunkt i frågan vid sitt möte idag på eftermiddagen", säger Europaminister Tytti Tuppurainen.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli