Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-ministrarna möts i Prag – minister Tuppurainen företräder Finland vid mötet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.7.2022 16.34
Pressmeddelande
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppurainen

EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-frågor möts i Prag den 15 juli. Under mötet presenterar Tjeckien prioriteringarna för sitt EU-ordförandeskap. Därtill diskuterar ministrarna stärkandet av de demokratiska institutionerna och det fortsatta arbetet i anslutning till konferensen om Europas framtid.

​​​​​​​Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet. Minister Tuppurainen reser till Prag direkt från Berlin, där hon träffade företrädare för Tysklands förbundsregering.


Teman för Tjeckiens EU-ordförandeskap, som inleddes i början av juli, är stödet till Ukraina och hanteringen av flyktingkrisen, energitryggheten, stärkt säkerhet och försvar i Europa samt stärkandet av den europeiska ekonomins och de demokratiska institutionernas resiliens.


Under mötet diskuterar EU-ministrarna översyn av valbestämmelserna och utmaningar som anknyter till yttrandefriheten och värdepluralismen i medierna. Finland understöder målen för kommissionens valpaket om att täppa till luckor i lagstiftningen och öka transparensen när det gäller politisk reklam. Finland anser att det nuvarande sättet att genomföra Europaparlamentsvalet är fungerande och att det inte är ändamålsenligt att införa gränsöverskridande listor.


Under mötet diskuteras också det fortsatta arbetet i anslutning till konferensen om Europas framtid. Ministrarna utbyter preliminära synpunkter på möjligheterna att öka antalet områden där beslut fattas med kvalificerad majoritet i Europeiska unionens råd, främja inkluderande demokrati och effektivisera EU:s utvidgningspolitik. Finland understöder en effektivisering av EU:s verksamhet genom utnyttjande av de möjligheter som grundfördragen ger och en utökning av antalet beslut med kvalificerad majoritet i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.


Det informella mötet ingår i programmet för Tjeckiens EU-ordförandeskap. Det fattas inga beslut vid mötet.


Tjeckien innehar ordförandeskapet i Europeiska unionens råd från den 1 juli till den 31 december 2022. Ordförandeskapet roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under sin sexmånadersperiod leder ordförandelandet ordet såväl under rådets officiella möten i Bryssel och Luxemburg som under informella ministermöten i ordförandelandet. Vid de informella mötena diskuteras aktuella EU-ärenden.


Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli