Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Hållbar tillväxt behandlades vid EU:s sociala trepartstoppmöte

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.10.2019 16.44
Pressmeddelande 540/2019

Ett konkurrenskraftigt, rättvist och hållbart Europa var temat för toppmötet mellan EU-institutionerna och arbetsmarknadsorganisationerna i Bryssel den 16 oktober. Statsminister Antti Rinne var ordförande för mötet tillsammans med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

”EU bör vara världens mest konkurrenskraftiga och socialt rättvisa koldioxidsnåla ekonomi. Hållbar tillväxt kräver att vi gör framtidsinvesteringar i kompetens och utbildning samt främjar rättvisa och jämställdhet. I detta arbete behövs brett europeiskt samarbete. Vi måste förstå att ekonomisk hållbarhet inte kan uppnås utan social och ekologisk hållbarhet”, konstaterade statsminister Rinne om den diskussion som fördes under mötet.

Klimat, kompetens och industripolitik som diskussionsämnen

Arbetsminister Timo Harakka höll det inledande anförandet under den del av toppmötet där man diskuterade en rättvis övergång till en klimatneutral ekonomi.

”Omställningen till en klimatneutral ekonomi måste genomföras så att alla hänger med i utvecklingen. Vi måste erbjuda hopp och möjligheter i stället för hot och rädslor. Arbetsmarknadsparterna har en central roll när det gäller att säkerställa en rättvis övergång”, påminde arbetsminister Harakka.

Andra teman för toppmötet var investeringar i kompetens och förbättrad tillgång till vuxenutbildning samt framtidens industripolitik.

Det sociala trepartstoppmötet är ett forum för dialog mellan EU:s institutioner på ordförandenivå och de europeiska arbetsmarknadsorganisationerna. Mötet föregick Europeiska rådets möte, som hålls den 17–18 oktober.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli, samt Jenni Karjalainen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 040 751 5496, arbets- och näringsministeriet