Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

EU-jaostot miettivät EU:n tulevaisuutta

Valtioneuvoston viestintäosasto
17.11.2021 12.37
Tiedote 657/2021
Kuvituskuva, Euroopan unionin lippu, Eurooppa olemme me -tekstillä.

Lukuisat sidosryhmien ja etujärjestöjen edustajat sekä virkamiehet kokoontuvat maanantaina 22. marraskuuta Säätytalolle keskustelemaan EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisistä teemoista. Tavoitteena on antaa kansalaisyhteiskunnan ja etujärjestöjen edustajille mahdollisuus tuoda ääntään vahvemmin esiin. Samalla valtioneuvoston EU-jaostojen työtä suunnataan ennakkovaikuttamiseen sekä laajempiin, ilmiöpohjaisiin keskusteluihin.

Suomessa EU-asioiden valmisteluun osallistuu 35 sektorikohtaista valmistelujaostoa. 
Jaoston suppeaan kokoonpanoon kuuluu toimivaltaisten ministeriöiden virkamiesten lisäksi muiden ministeriöiden ja virastojen edustajia. Laajaan kokoonpanoon kuuluu myös etujärjestöjen ja sidosryhmien edustajia. Kussakin jaostossa on myös edustaja valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolta ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. 

Valtioneuvoston EU-jaostojen tilaisuus on osa valtioneuvoston Eurooppa olemme me – tapahtumasarjaa ja Euroopan tulevaisuuskonferenssia. EU-jaostojen tulevaisuuspäivän jokaisesta teemakeskusteluista kirjataan konferenssin hengen mukaisesti yhteenveto tulevaisuuskonferenssin verkkofoorumille. Päivän pienryhmäkeskustelut on jaettu kymmeneen teemaan: 

  • Demokratia, oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet ja tasa-arvo –resilienssin perusta
  • EU:n resilienssin ja kriisivarautumisen vahvistaminen 
  • Ilmastonmuutos, ympäristö, biodiversiteetti ja ruoka 
  • Millaista terveyspolitiikkaa Euroopassa tarvitaan? 
  • EU ja muuttuvat turvallisuusuhat 
  • Muuttoliike: tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet EU:lle 
  • Kestävän kasvun edellytykset
  • Ihmiskeskeinen digitalisaatio
  • EU:n talous murroksessa
  • Vahva ja vastuullinen EU maailmassa – miten kohti tätä tavoitetta?

Tilaisuuden päätösosiossa kuullaan eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen tervehdys sekä kunkin teemaryhmän puheenjohtajan ensireaktiot käytyyn keskusteluun EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halosen puheenjohtamana. Päätöstilaisuutta on mahdollista seurata suorana sekä myöhemmin tallenteena klo 14.45 – 15.30.

Syyskuussa käynnistynyt Eurooppa olemme me –tapahtumasarja on osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia, jonka tavoitteena on kerätä laajasti EU-maiden kansalaisten ajatuksia Euroopan tulevaisuudesta. Suomalaisministerit kiertävät ympäri maata, ja kansalaisten kanssa käydyissä keskusteluissa esiin nousseet asiat kirjataan tulevaisuusfoorumin verkkofoorumiin, ja suomalaisministerit vievät näitä viestejä tulevaisuuskonferenssin EU-tason täysituntoihin.

Jokainen voi vapaasti jakaa ajatuksiaan myös tulevaisuuskonferenssin kaikille avoimessa verkkofoorumissa. Verkkofoorumin kautta haetaan kansalaisten näkemyksiä esimerkiksi arvoista, ilmastonmuutoksesta, taloudesta, terveydestä ja koulutuksesta. Sosiaalisessa mediassa käytetään EU-tason yhteistä tunnistetta #SinunTulevaisuutesi.

Lisätietoja: EU-asiantuntija Topi Juga, p. 0295 160 459 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia