Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Eurotoppmötet: Fördjupningen av den ekonomiska och monetära unionen fortsätter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.12.2019 15.01 | Publicerad på svenska 13.12.2019 kl. 16.26
Pressmeddelande 672/2019
Bild: Europeiska unionen.

EU27-ländernas ledare sammanträdde till ett eurotoppmöte i Bryssel fredagen den 13 december och diskuterade det fortsatta arbetet med att fördjupa EU:s ekonomiska och monetära union (EMU). Eurotoppmötet gav finansministrarna i uppdrag att fortsätta arbetet för att stärka bankunionen, slutföra reformerna av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och inrätta ett budgetinstrument för euroområdet (Bicc) som en del av den fleråriga budgetramen. Nästa gång kommer EU-ledarna att ta upp frågan senast vid sitt toppmöte i juni.

”Att utveckla och fördjupa den ekonomiska och monetära unionen är ett strategiskt viktigt mål även för Finland, och vi gav nu finansministrarna i uppdrag att fortsätta den beslutsamma beredningen. Att fullborda bankunionen och skapa fungerande skuldsaneringsförfaranden ingår som en viktig del i den helheten”, konstaterade statsminister Sanna Marin.

Finland eftersträvar en starkare bankunion som baserar sig på placeraransvar. Enligt Finland är det viktigt att inrätta ett gemensamt insättningsgarantisystem, men det måste vara ett rättvist arrangemang av försäkringstyp. 

Finland vill också stärka Europeiska stabilitetsmekanismen. Innan något finansiellt stöd kan beviljas genom ESM bör man försäkra sig om låntagarens återbetalningsförmåga och vid behov omorganisera den offentliga skulden. 

Finansieringen av budgetinstrumentet för euroområdet ska enligt Finlands mening i första hand omfattas av EU:s fleråriga budgetram. 

Europeiska rådet, som sammanträdde utan Storbritannien, konstaterade resultatet av det brittiska parlamentsvalet dagen innan.

”Nu verkar det sannolikt att det brittiska parlamentets underhus kommer att godkänna utträdesavtalet. EU har förberett sig på förhandlingar om de framtida förbindelserna med Storbritannien”, konstaterade statsminister Marin.

Europeiska rådet kommer att noggrant följa förhandlingarna och vid behov ge ytterligare vägledning till Europeiska kommissionen som förhandlar på EU:s vägnar.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli