Statsrådet och ministerierna Media

Europaminister Tuppurainen till Europeiska regionkommitténs och Europaparlamentets plenum i Bryssel

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.10.2019 15.14
Pressmeddelande 510/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i Europeiska regionkommitténs och Europaparlamentets plenum i Bryssel den 9–10 oktober. Vid båda dessa plenarsammanträden företräder minister Tuppurainen Europeiska unionens råd, som Finland är ordförande för i juli–december 2019.

Vid Regionkommitténs plenarsession diskuteras Europas anpassning till digitaliseringen och klimatförändringar. Under Europaparlamentets plenum framför minister Tuppurainen rådets inlägg om förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte och om beredningen av EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027.

Europeiska regionkommittén är ett rådgivande EU-organ som består av lokala och regionala folkvalda företrädare från de 28 EU-länderna. Genom kommittén kan de föra fram synpunkter på EU-lagstiftning som direkt påverkar regioner och kommuner. Företrädaren för rådets ordförandeskap för rådets talan under Europaparlamentets plenum och deltar tillsammans med parlamentsledamöterna och kommissionärerna i den interinstitutionella diskussion som förs under plenum.

Ytterligare information: Ville Korhonen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 186 (Regionkommitténs plenarsammanträde), Tuomas Nirkkonen, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 597 (Europaparlamentets plenarsammanträde), och Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli