Statsrådet och ministerierna Media

Europaminister Tuppurainen till Europaparlamentets plenum i Bryssel

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.11.2019 15.59
Pressmeddelande 588/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen deltar i Europaparlamentets plenum i Bryssel den 13 och den 14 november. Teman för Europaministerns anföranden vid plenarsammanträdet är migrationssituationen i den grekiska skärgården och Bosnien samt brott mot journalister. På plenarsammanträdets agenda står trettioårsjubileet för FN:s konvention om barnets rättigheter och trettioårsminnet av Berlinmurens fall.

I Europaparlamentet företräder minister Tuppurainen Europeiska unionens råd, som Finland är ordförande för i juli–december 2019. Ordföranden i Europeiska unionens råd deltar tillsammans med parlamentsledamöterna och kommissionärerna i den interinstitutionella diskussion som förs vid Europaparlamentets plenum och för rådets talan i parlamentet.

Onsdagen den 13 november deltar minister Tuppurainen tillsammans med EU-kommissionären Věra Jourová i Transparency Internationals seminarium om ökad öppenhet i EU och förslaget om EU:s öppenhetsregister. Öppenhet är en av prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap, och Finland bland annat publicerar på ordförandeskapets webbplats information om sådana möten mellan ministrarna och intressebevakningsorganisationerna som gäller EU-ärenden.

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Tuomas Nirkkonen, p. 295 160 597 ja erityisavustaja Matti Niemi, p. 045 679 1717, valtioneuvoston kanslia