Statsrådet och ministerierna Media

Europaminister Tuppurainen och EU-kommissionär Oettinger träffas i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning 12.7.2019 7.52 | Publicerad på svenska 12.7.2019 kl. 13.18
Pressmeddelande 383/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen och EU-kommissionären med ansvar för EU:s budget och personal Günther Oettinger träffas i Helsingfors måndagen den 15 juli. Under mötet diskuteras beredningen av EU:s fleråriga budgetram, eller långtidsbudget, för 2021–2027, och Finlands målsättning att som EU-ordförande föra vidare förhandlingarna om budgetramen till det sista förhandlingsstadiet i rådet. Kommissionär Oettinger kommer också att ha ett gemensamt möte med Europaminister Tuppurainen och statsminister Antti Rinne.

Minister Tuppurainen leder ordet i allmänna rådet under Finlands ordförandeskap och den fleråriga budgetramen kommer att behandlas under varje möte i rådet. I oktober ska också stats- och regeringscheferna ta upp ärendet Europeiska rådet. Under sitt ordförandeskap bemödar sig Finlands om att målmedvetet föra förhandlingarna vidare och utarbeta ett förslag till samförstånd som stats- och regeringscheferna kan förhandla om. Målet är en balanserad och moderniserad budgetram som beaktar såväl EU:s nya prioriteringar som de traditionella politikområdena.

Samförståndet om budgetramen kräver enhällighet i Europeiska rådet och därefter Europaparlamentets godkännande.

Ytterligare information: Satu Keskinen, enhetschef, tfn 0295 160 302, och Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli