Statsrådet och ministerierna Media

Europaminister Tuppurainen och Litauens vice utrikesminister Albinas Zananavičius träffas i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.11.2019 16.39
Pressmeddelande 587/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen och Litauens vice utrikesminister Albinas Zananavičius träffas i Helsingfors tisdagen den 12 november. Ministrarna Tuppurainen och Zananavičius är kolleger i EU:s ministerråd för allmänna frågor, där man under Finlands EU-ordförandeskap behandlar bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, frågor som gäller rättsstatsprincipen samt EU:s utvidgning.

Målet för Finlands EU-ordförandeskap är att färdigställa ett utkast till avtal om budgetramen, eller en så kallad förhandlingsbox med siffror, så att Europeiska rådet så snart som möjligt kan fatta beslut om den nästa budgetramen. Under sitt ordförandeskap har Finland också förespråkat en genomgripande diskussion om rättsstatsprincipen.

Som ett led i förberedelserna inför Europeiska rådets decembermöte kommer ministrarna Tuppurainen och Zananavičius också att diskutera klimatåtgärder.

Ytterligare information: Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, och Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, statsrådets kansli