Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Europaminister Tuppurainen träffar Ungerns blivande justitieminister Judit Varga i Helsingfors

Statsrådets kommunikationsavdelning
5.7.2019 16.09
Pressmeddelande 373/2019

Europaminister Tytti Tuppurainen träffar Ungerns statssekreterare för förbindelserna med Europeiska unionen och landets blivande justitieminister Judit Varga i Helsingfors måndagen den 8 juli. Vid sitt möte ska Tuppurainen och Varga diskutera bland annat Finlands EU-ordförandeskap och rättsstatsfrågor.

Prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap är att stärka de gemensamma värdena och rättsstatsprincipen, att göra EU till en union med bättre konkurrenskraft och social inkludering, att stärka EU:s ställning som global klimatledare och att säkerställa medborgarnas övergripande säkerhet. Finland vill se ett starkt, sammansvetsat och effektivt EU.

Under sitt EU-ordförandeskap förespråkar Finland genomgripande diskussion om rättsstatsprincipen. Som ett led i denna diskussion utvecklas de verktyg som EU har att tillgå när det gäller att förebygga rättsstatsbrister och se till att rättsstatsprincipen respekteras. Europaminister Tuppurainen är ordförande för allmänna rådet, som behandlar bland annat utvecklandet av rådets rättsstatsdialog och skyddet av unionens budget mot rättsstatsbrister. Allmänna rådet ansvarar också för de förfaranden mot Ungern och Polen som baserar sig på artikel 7 i fördraget om Europeiska unionen. Förfarandena hänför sig till efterlevnaden av EU:s grundläggande värden.

Ytterligare information: Henriikka Leppo, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 023, och Matti Niemi, specialmedarbetare, tfn 045 679 1717, statsrådets kansli