Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Europaministrarna förbereder Europeiska rådets oktobermöte

Statsrådets kommunikationsavdelning
20.9.2021 13.03 | Publicerad på svenska 20.9.2021 kl. 16.33
Pressmeddelande 530/2021

Teman för allmänna rådets möte i Bryssel tisdagen den 21 september är dagordningen för Europeiska rådets oktobermöte, läget för EU:s coronasamordning och förbindelserna mellan EU och Storbritannien, Europeiska kommissionens strategiska framsynsrapport, planerna för arbetsprogrammet 2022, programmet för det slovenska ordförandeskapet och framskridandet av konferensen om Europas framtid. Europaminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

Ordförandelandet Slovenien presenterar vid mötet prioriteringarna under sitt ordförandeskap:

· EU:s kristålighet (resiliens), återhämtning och strategiska autonomi

· konferensen om Europas framtid

· den europeiska livsstilen och rättsstatsprincipen

· ett trovärdigt och tryggt EU.

Rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets oktobermöte (den 21–22 oktober 2021) genom att diskutera dagordningen för mötet. På Europeiska rådets dagordning står coronapandemin, digitaliseringen och de yttre förbindelserna.

Rådet kommer också att få en lägesöversikt över förbindelserna mellan EU och Storbritannien och om EU:s coronasamordning.

”Vid mötet ger kommissionens vice ordförande Šefčovič en lägesöversikt över relationerna mellan EU och Storbritannien. De viktigaste iakttagelserna gäller förmodligen genomförandet av protokollet om Irland och Nordirland. Finland stöder naturligtvis kommissionens återhållsamma och konstruktiva förhållningssätt. När det gäller coronaåtgärder har vaccineringen framskridit, men arbetet för ökad vaccinationstäckning fortsätter både inom EU och globalt. Vi måste också fortsätta diskussionen om vad vi lärt oss av denna kris, för att EU i framtiden ska ha bättre beredskap”, säger Europaminister Tuppurainen.

Kommissionen presenterar för allmänna rådet sin strategiska framsynsrapport för 2021 med temat öppen strategisk autonomi samt sina planer för arbetsprogrammet 2022.

Enligt Finland är det viktigt att det finns en balans mellan prioriteringarna inom politiken för den inre marknaden och industripolitiken. Vi stöder en utveckling av den europeiska försörjningsberedskapen samt en minskning och bättre hantering av EU:s strategiska beroenden. Detta får ändå inte vara en eufemism för protektionism. Unionens strategiska oberoende och konkurrenskraft ska grunda sig på utveckling av unionens egna starka sidor samt på rättvis konkurrens och deltagande i världsekonomin”, konstaterar minister Tuppurainen.

Vid mötet kommer allmänna rådet också att få ytterligare information om hur konferensen om Europas framtid framskrider. I anslutning till konferensen om Europas framtid ordnas i Finland en serie av diskussionsmöten, ministrarnas ”Europa är vi”-turné, som Europaminister Tuppurainen öppnade i Helsingfors den 16 september.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare, tfn 0295 160 995, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 07 33.

Tytti Tuppurainen