Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Europeiska rådet enades om åtgärder för att stävja energikrisen

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.10.2022 4.11 | Publicerad på svenska 21.10.2022 kl. 10.35
Pressmeddelande

Europeiska rådet inledde sitt möte torsdagen den 20 oktober och enades om åtgärder för att stävja energikrisen. EU-ländernas stats- och regeringschefer konstaterade att Ryssland använder energi som vapen. Europeiska unionen agerar dock samstämmigt och stöder EU-medborgare och företag.

Europeiska rådet enades om att unionen ska påskynda och effektivisera åtgärderna för att minska efterfrågan på energi, trygga energiförsörjningen och sänka energipriserna för hushåll och företag. Stats- och regeringscheferna uppmanar att skyndsamt främja

•    gemensamma inköp av gas för att fylla upplagen och trygga försörjningsberedskapen överallt i Europa
•    tillfälliga åtgärder som påverkar marknadspriset för gas
•    solidaritetsarrangemang mellan medlemsländerna vid avbrott i gasförsörjningen
•    minskad energiförbrukning.

”Dagens diskussion var inte lätt, eftersom energiläget i medlemsländerna är väldigt olika. I dag tog vi dock viktiga steg mot gemensamma lösningar”, sade statsminister Sanna Marin.

”Genom att främja gemensamma inköp av gas och tillfälliga mekanismer som påverkar priset och genom att minska energiförbrukningen främjar vi tillgången till förmånlig energi i hela Europa. Dessutom är det viktigt att vi nu gör stora investeringar i grön omställning, för att vi ska vara mer självförsörjande inom energiproduktionen under kommande vintrar”, konstaterade statsminister Marin.

Europeiska rådet bedömde också energikrisens konsekvenser för ekonomin. Målet är att skydda hushållen och företagen utan att äventyra jämlika verksamhetsförutsättningar, den inre marknadens integritet eller den globala konkurrenskraften. Det är också viktigt att förbättra motståndskraften mot störningar.

Europeiska rådets möte fortsätter på fredagen. Då står bland annat Ukraina och yttre förbindelser på agendan.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli