Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Europeiska unionens långsiktiga stöd till Ukraina fortsätter

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.10.2023 16.20 | Publicerad på svenska 30.10.2023 kl. 12.28
Pressmeddelande
Foto: EU rådet

Europeiska unionen fortsätter att ge Ukraina starkt militärt, ekonomiskt, diplomatiskt och humanitärt stöd. EU-ländernas stats- och regeringschefer fattade beslut om detta i Bryssel på Europeiska rådets andra och sista mötesdag den 27 oktober. Statsminister Petteri Orpo företrädde Finland vid mötet.

Statsminister Orpo ser de framtida säkerhetsåtaganden som EU lovat Ukraina som en viktig åtgärd. ”Det är viktigt att snabbt nå enighet om EU:s säkerhetsåtaganden gentemot Ukraina. Europeiska rådet bör fatta politiska beslut vid sitt möte i december”, sade statsminister Orpo.

Europeiska rådet och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utbytte synpunkter om Rysslands anfallskrig mot Ukraina redan på den första mötesdagen över video. EU påskyndar tillhandahållandet av vapenmateriel, såsom robotar, ammunition och luftvärnssystem, till Ukraina.

”Vi måste stärka EU:s försvarssektor och Europas försvarsindustriella kapacitet så snabbt som möjligt. Ett starkt EU stärker Nato och det transatlantiska samarbetet”, konstaterade statsminister Orpo.

Statsminister Orpo hoppades också på framsteg i utnyttjandet av frysta ryska tillgångar till stöd för Ukraina.

Teman för eurotoppmötet i samband med Europeiska rådet var det allmänna ekonomiska läget och samordningen av den ekonomiska politiken. Enligt statsminister Orpo måste EU i det rådande geopolitiska läget vara mer konkurrenskraftigt både internt och globalt sett.

”En fungerande och konkurrenskraftig inre marknad för till exempel tjänster har en nyckelroll. Rättvis konkurrens är av avgörande betydelse för tillväxt. Vi måste återgå till att tillämpa de normala reglerna om statligt stöd så snart som möjligt”, sade statsminister Orpo.

Europeiska rådet betonar utveckling av digitala tjänster och ren teknik, ren energiproduktion, ökad cirkulär ekonomi och minskad administrativ börda.

”EU måste bibehålla sin position som global föregångare inom energiomställningen och lösningar för ren teknik. Jag lyfte fram de möjligheter som bioekonomin och den cirkulära ekonomin medför när det gäller att förnya den europeiska industrin. Företagens administrativa börda måste minskas”, betonade statsminister Orpo.

På mötets avslutningsdag förde stats- och regeringscheferna också en strategisk diskussion om migration. Enligt statsminister Orpo är migrationen en gemensam utmaning för Europa. Han efterlyste långsiktiga lösningar.

”Vi behöver fungerande partnerskap med ursprungs- och transitländerna. Vi måste kunna återsända dem som inte har laglig rätt att vistas i unionen”, sade statsminister Orpo.

Under övriga frågor fördömde Europeiska rådet den senaste tidens terroristattacker i Belgien och Frankrike. Attackerna har riktats mot svenska och franska medborgare. Under yttre förbindelser diskuterade rådet situationen i Kosovo och Serbien, Armenien och Azerbajdzjan samt Sahel.

Europeiska rådet fick också en lägesrapport om förberedelserna inför FN:s klimatmöte (COP28) i Dubai.

Ytterligare information: Jori Arvonen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 295 16001, Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn +358 40 523 5768 , och Marko Ruonala, projektchef (kommunikation), tfn +358 50 522 8233