Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Finland anmäler intresse för att ansluta sig till Nato

statsrådets kommunikationsavdelningutrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2022 18.30
Pressmeddelande 318/2022
Finland anmäler sitt intresse för att ansluta sig och inleda anslutningssamtal genom ett brev som undertecknas av utrikesministern.

Tisdagen den 17 maj 2022 beslutade republikens president på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato. Samtidigt tillsatte presidenten en delegation för de samtal som ska föras med Nato och dess medlemsstater om anslutningen.

Finland anmäler sitt intresse för att ansluta sig och inleda anslutningssamtal genom ett brev som undertecknas av utrikesministern och sedan överlämnas till Natos generalsekreterare. Efter att Nato tagit emot brevet behandlar Nato ärendet och fattar beslut om att bjuda in Finland till anslutningssamtal. 

Vid anslutningssamtalen behandlas fem delområden: politiska frågor, juridiska frågor, resursfrågor, informationssäkerhetsfrågor samt försvarsfrågor och militära frågor.

Den finländska delegationen som presidenten tillsatte leds av utrikesminister Pekka Haavisto, och försvarsminister Antti Kaikkonen är vice ordförande. I delegationen ingår medlemmar från utrikesministeriet, försvarsministeriet, försvarsmaktens huvudstab och finansministeriet. Utrikesministeriet har därtill utsett de experter som ingår i delegationen. 

Mer information:
Joel Linnainmäki, utrikesministerns specialmedarbetare, tfn 0295 350 466
Tanja Jääskeläinen, biträdande avdelningschef, utrikesministeriet, tfn 0295 350 303
Kaija Suvanto, rättschef, utrikesministeriet, tfn 0295 351 159, [email protected]