Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Finland föreslår Petri Sarvamaa till ledamot av Europeiska revisionsrätten

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 13.9.2023 13.22
Pressmeddelande
I bilden Petri Sarvamaa håller ett tall
Foto: Europaparlamentet

Statsrådet beslutade i dag den 13 september att utse ledamoten av Europaparlamentet, politices kandidaten Petri Sarvamaa till Finlands kandidat till ledamot av Europeiska revisionsrätten för den mandatperiod som inleds den 1 juni 2024.

Sarvamaa har varit ledamot av Europaparlamentet sedan 2012. Han har medverkat aktivt bland annat i parlamentets budgetkontrollutskott och budgetutskottet. Sarvamaa har varit EPP-gruppens samordnare i budgetkontrollutskottet och vice ordförande för EPP-gruppens budgetarbetsgrupp. Innan Sarvamaa blev ledamot av Europaparlamentet arbetade han länge som journalist vid Yle.

Europeiska revisionsrättens uppdrag är att granska EU:s finanser. En av revisionsrättens viktigaste uppgifter är att överlämna en årsrapport om föregående budgetår till Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsstat. Europeiska unionens råd utnämner ledamöterna av Europeiska revisionsrätten för sex år i sänder efter att ha hört Europaparlamentet. Ledamöterna fullgör sina skyldigheter under full oavhängighet och i unionens allmänna intresse.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949