Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Finska staten kapitaliserar Finavia Abp

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.3.2021 13.30 | Publicerad på svenska 4.3.2021 kl. 16.16
Pressmeddelande 137

Vid sitt allmänna sammanträde den 4 mars 2021 fattade statsrådet beslut om att bevilja statsrådets kansli fullmakt att tillföra det helt statsägda flygplatsbolaget Finavia Abp kapital till ett belopp av högst 318 miljoner euro. Riksdagen har i statsbudgeten för 2021 beviljat ett anslag på 350 miljoner euro för att trygga Finavias likviditet, och det kapital på högst 318 miljoner euro som nu ska investeras i bolaget är en del av detta anslag. Verkställigheten av beslutet förutsätter godkännande av Europeiska kommissionen. Dessutom förbereder statsrådets kansli beviljande av ett kapitallån på högst 33 miljoner euro till Finavia senare i år.

Bolaget behöver ytterligare kapitalisering på grund av den drastiska nedgången i antalet flygresor till följd av coronaviruset. På grund av pandemin sjönk antalet passagerare på Finavias flygplatser med över 75 procent i fjol, och enligt prognoserna kommer det att ta flera år innan antalet passagerare återgår till samma nivå som före krisen.

”Staten som långsiktig ägare investerar medel i Finavia för att vi ska kunna säkerställa bolagets verksamhetsförutsättningar. Finavia är ett bolag av strategiskt intresse för oss. Både internationella och inrikes flygförbindelser är oumbärliga för den finländska samhällsekonomin”, konstaterar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

I statsrådets ägarpolitiska principbeslut fastställs det att en grundläggande värdering inom alla statliga bolag ska vara företags- och samhällsansvar, och att bolagen i sitt beslutsfattande också ska beakta verksamhetens sociala, regionala och miljömässiga konsekvenser.

Finavia har ett ambitiöst ansvarsprogram där säkerhet, hållbar utveckling och tillgänglighet står i fokus. Bolagets flygplatser är klimatneutrala. Bolaget är en central aktör i de europeiska flygplatsbolagens gemensamma åtagande för att uppnå klimatneutralitet på hundra europeiska flygplatser till 2030.

Kapitaliseringen gör det möjligt för Finavia att slutföra sitt utvecklingsprogram i miljardklass som inleddes 2013 för att utveckla flera av bolagets flygplatser. Det viktigaste pågående projektet är den utbyggnad av passagerarterminalen på Helsingfors-Vanda flygplats som redan är på slutrakan. Avsikten är att projektet ska slutföras 2023. Finavia leder och utvecklar förutom Helsingfors-Vanda flygplats även tjugo nätverksflygplatser på olika håll i Finland. I överensstämmelse med det strategiska intresset har bolaget till uppgift att säkerställa utbudet av inrikes och internationella flygförbindelser genom att utveckla och driva Finlands flygplatsnät.

Ytterligare information: Tino Aalto, specialmedarbetare, [email protected], tfn 050 436 9188, Kimmo Viertola, avdelningschef, [email protected], tfn 0295 160 026, och Minna Pajumaa, finansråd, [email protected], tfn 0295 160 147