Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Forskningsprofessor Anna Rotkirch har utsetts att genomföra en befolkningspolitisk utredning

Statsrådets kommunikationsavdelning 16.6.2020 8.08
Pressmeddelande 423/2020
kuva: vauva, Pasi Markkanen

Statsrådets kansli har tillsatt ett utredningsprojekt med uppgift att gå igenom orsakerna till den nuvarande befolkningsstrukturen i Finland och rekommendera politiska åtgärder för att trygga en hållbar befolkningsutveckling. Till utredare för projektet har utsetts forskningsprofessor Anna Rotkirch. Projektet stöds av en styrgrupp som består av statssekreterarna för regeringspartierna och en oberoende vetenskapspanel för befolkningspolitik.

I Finland har det inte gjorts någon heltäckande befolkningspolitisk utredning på över ett årtionde, trots att nativiteten har sjunkit drastiskt under hela 2010-talet och var rekordlåg 2019. Finland är en av de första välfärdsstater i världen där en betydande andel av befolkningen är äldre. Nu har ett befolkningspolitiskt utredningsprojekt med uppgift att göra en utredning av förändringen i befolkningsstrukturen tillsatts för tiden 1.5.2020–31.3.2021.

”Nativiteten har sjunkit förvånansvärt kraftigt och det är viktigt att reda ut vad det beror på. I början av året har det dock fötts fler barn än året innan. Vi verkar ha passerat nativitetens vågdal”, konstaterar utredaren Rotkirch.

”Befolkningsutvecklingen är förknippad med många utmaningar, men också möjligheter”, betonar Rotkirch. ”Finland är ett land med lyckliga och kunniga människor, där framtidstron har varit stark också i coronatider.”

Syftet med utredningsprojektet är att analysera befolkningsstrukturens utveckling samt att granska hur förändringar i försörjningskvoten påverkar välfärdssamhället och hur ekonomisk, social och regional ojämlikhet påverkar nativiteten. I projektet utreds också vad som lett till att nativiteten sjunker, hur de unga vuxnas behov och förväntningar har förändrats under 2000-talet samt hur ett familjevänligt arbetsliv och ett barnvänligt samhälle påverkar nativiteten. Till stöd för projektet och utredaren tillsattes en styrgrupp som består av statssekreterarna för regeringspartierna och en fristående vetenskapspanel för befolkningspolitik.

Till styrgruppen för utredningsprojektet hör som ordinarie medlemmar statssekreterarna Olli Koski (ordförande), Maria Kaisa Aula, Minna Kelhä, Malin Brännkärr och Olli-Poika Parviainen. Styrgruppen har till uppgift att stödja utredaren genom att styra henne i beredningen av rekommendationer till politiska åtgärder.

En vetenskapspanel för befolkningspolitik stöder utredningsprojektet

Till stöd för projektet har statsrådets kansli tillsatt en vetenskapspanel för befolkningspolitik, som består av tio forskare som företräder olika vetenskapsområden. Vetenskapspanelens mandattid löper ut den 31 januari 2021.

Vetenskapspanelen har till uppgift att föra dialog med utredaren och delta i möten med styrgruppen. Medlemmarna kan utarbeta korta översikter kring temat och bedöma de politiska åtgärder som rekommenderas för anpassning till befolkningsstrukturen och tryggande av en hållbar befolkningsutveckling.

Medlemmar i vetenskapspanelen är dess ordförande professor Marja Jylhä, forskningsprofessor Mika Gissler, specialforskare Marika Jalovaara, biträdande professor Marjut Jyrkinen, professor Teppo Kröger, professor Ismo Linnosmaa, professor Jouko Miettunen, professor Mikko Myrskylä, forskningsprofessor Ari Väänänen och professor Eva Österbacka. Medlemmarna i panelen har utsetts på grundval av sin personliga sakkunskap och de företräder inte sin organisation eller intressebevakare.


Ytterligare information: Anna Rotkirch, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 393