Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens förslag till arbetstagarorganisationerna för att återställa samhällsfreden

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.10.2018 18.25 | Publicerad på svenska 26.10.2018 kl. 12.09
Pressmeddelande 502/2018

Regeringen och företrädare för arbetstagarorganisationerna sammanträdde på Villa Bjälbo den 25 oktober. Regeringen har lämnat ett förslag till arbetstagarorganisationerna för att återställa samhällsfreden.

Regeringens förslag till arbetstagarorganisationerna:

  1. Ändring av arbetsavtalslagen

    7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen ändras på följande sätt:

    ”Som sakliga och vägande grunder för uppsägning som beror på eller har samband med arbetstagarens person kan anses allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet samt en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningar på grund av vilka arbetstagaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter. Vid bedömningen av om det är fråga om sakliga och vägande grunder ska det göras en helhetsbedömning där antalet anställda hos arbetsgivaren samt arbetsgivarens och arbetstagarens omständigheter beaktas som en helhet. ”

  2. Den tid utan ersättning, dvs. den så kallade karenstiden, som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreläggs när ett anställningsförhållande upphör, förkortas från nuvarande 90 dagar till 60 dagar i situationer där arbetsgivaren har avslutat anställningsförhållandet av en orsak som beror på arbetstagaren. Den förkortade karenstiden gäller arbetstagare i företag av alla storlekar.
  3. Det inleds en beredning på trepartsbasis om olika sätt att visa aktivitet enligt aktiveringsmodellen. Tidsfristen för detta arbete är den 28 februari 2019.
  4. Beredningen av modellen för självständig jobbsökning fortsätter på trepartsbasis för att genomföra krav på motprestation inom utkomstskyddet för arbetslösa i och med övergången till landskapsmodellen. Tidsfristen för detta arbete är också den 28 februari 2019.
Jari Lindström Juha Sipilä Petteri Orpo