Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens aftonskola behandlade deklarationen om barnens vilja och förde en omfattande diskussion om hur den kommunala ekonomin kunde förbättras

Statsrådets kommunikationsavdelning 27.11.2019 20.22 | Publicerad på svenska 28.11.2019 kl. 14.51
Pressmeddelande 620/2019

Till regeringen överlämnades vid aftonskolan onsdagen den 27 november ett sammandrag av de workshoppar och den session som barn och unga fick delta i för en vecka sedan i statsrådet. Workshopparna och sessionen ordnades i samband med ett evenemang där barn tog över statsrådet. Under evenemanget fick barnen och ungdomarna arbeta tillsammans med 13 ministrar.

Justitiekansler Tuomas Pöysti presenterade barnens och ungdomarnas åsikter och deklaration för ministrarna.
Under workshopparna framhöll barnen och ungdomarna särskilt följande fyra frågor:

att bekämpa klimatförändringar
att sörja för barns och ungas psykiska hälsa
att trygga barns och ungas mångsidiga hobbymöjligheter så att de själva får bestämma vad som behövs för att förverkliga detta
att politiken präglas av lyhördhet och växelverkan.

Barnsessionen, som sammanträdde i statsrådet, beslutade också bland annat att man i skolor bör införa lektioner där inga sociala medier används. Barnen och ungdomarna önskade också att vuxna skulle föregå med gott exempel i sociala medier.


Statsminister Antti Rinne tog emot barnens deklaration på regeringens vägnar.

”Också jag deltog i workshoppen i mitt arbetsrum, som barnen hade tagit över. Dagen var viktig på många sätt. Barnen och ungdomarna förde fram ett viktigt budskap som vi nu för vidare i regeringen”, lovade statsminister Rinne.
Vid aftonskolan godkände regeringen dessutom indikatorer som används för att följa upp genomförandet av regeringsprogrammet. Indikatorerna publiceras på statsrådets webbplats, där de kan följas under hela regeringsperioden.
Regeringen förde dessutom en ingående och omfattande diskussion om förbättring av den kommunala ekonomins stabilitet och hållbarhet. Vid aftonskolan fastställdes också de viktigaste prioriteringarna för den kommande EU-strukturfondsperioden.


Ytterligare information: Matti Hirvola, politisk specialmedarbetare, tfn 0295 160 984,
Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821