Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringen presenterade riktlinjerna för att verkställa den arktiska politiken

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.4.2017 14.32
Pressmeddelande 154/2017

Regeringen har dragit upp riktlinjer för åtgärder för att verkställa den arktiska politiken. Finland stärker sin arktiska utrikespolitik och EU-politik, utnyttjar sitt kunnande i arktiska frågor, främjar hållbar turism och stöder trafikprojekt och andra infrastrukturprojekt i området. Dessa mål ingår i den åtgärdsplan för uppdatering av den arktiska strategin som regeringen godkände förra veckan.

I åtgärdsplanen konkretiseras de viktigaste målen och åtgärderna i fråga om prioritetsområdena för strategin. I mån av möjlighet har det också gjorts upp en tidsplan för dessa. Genomförandet av planen följs upp och rapporteras av ett nätverk av ansvariga tjänstemän i arktiska frågor. Nätverkets verksamhet samordnas av regeringens strategisekretariat.

Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet i fokus

Med tanke på arktisk utrikespolitik och EU-politik är det viktigt att Finland sköter med framgång sitt ordförandeskap i Arktiska rådet som inleds den 11 maj. Finland vill stärka EU:s politik för Arktis och försöker dra nytta av de möjligheter som politiken erbjuder inom arktiska och nordliga områden, bland annat när det gäller finansiering. Den arktiska politiken bör vara en prioritet i EU:s yttre förbindelser.

Ramen för Finlands ordförandeskapsprogram utgörs av klimatförändringsarbetet och FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Spetsteman för det finländska ordförandeskapet är miljöskydd, kommunikationssamarbete, meteorologi och utbildning.

Finland beaktar också ursprungsbefolkningars roll i det arktiska samarbetet. Samtidigt innehar Finland också ordförandeskapet i Arktiska kustbevakningsforumet och en finländsk privat aktör ordförandeskapet i Arktiska ekonomiska rådet (AEC) 2017–2019. Nära samarbete med olika forum stöder målen om att uppnå konkreta resultat.

Marknader söks för Finlands kompetens i fråga om kallt klimat

Man vill utnyttja Finlands kompetens i fråga om kallt klimat bättre än för närvarande. Den känsliga arktiska miljön och de svåra naturförhållandena framhäver förmågan att klara sig i undantagsförhållanden. Finland har specialkompetens bland annat när det gäller sjösäkerhet och motverkande av klimatförändringen med hjälp av förnybara energilösningar.

Kompetensen i fråga om kallt klimat lyfts fram genom så kallad broker-verksamhet som utreder det internationella behovet av finländskt kunnande. För att utnyttja rymdteknik i praktiska tillämpningar vill Finland skapa en tankesmedja för rymdfrågor som delvis ska finansieras av Europeiska rymdorganisationen (ESA). Inom sjösäkerhet och vintersjöfart lyfter man fram kunnandet hos de finländska utbildnings- och räddningsmyndigheterna.

Det arktiska ses som en konkurrensfördel i marknadsföring av turism. Finland vill skapa hållbara resmål med hjälp av ett program som respekterar lokala gemenskaper, kulturer och naturmiljön. Ett centralt mål i programmet är att göra Finland internationellt sett mer känt som ett arktiskt resmål.

En högklassig digital och fysisk miljö skapar förutsättningar för utnyttjandet av det finländska kunnandet i arktiska frågor och för hållbar tillväxt av affärsverksamheten i den arktiska regionen. Projektet för Nordostpassagekabeln, som förenar tillväxtcentrumen i Asien och Europa, spelar en central roll när det gäller byggande av infrastruktur.

Ytterligare information: Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli (åtgärdsplan för uppdatering av den arktiska strategin) och Aleksi Härkönen, ambassadör för arktiska frågor, tfn 0295 350 471 (arktisk utrikespolitik och EU-politik).