Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Regeringsprogrammet utarbetas på nytt sätt

Statsrådets kommunikationsavdelning
23.4.2015 9.54 | Publicerad på svenska 23.4.2015 kl. 16.46
Pressmeddelande

Projektet för utveckling av statens styrsystem utarbetade i januari ett antal rekommendationer för nästa regeringsperiod med syfte att förbättra den samhälleliga effekten av regeringens åtgärder. Detta utvecklingsarbete har fortsatt i samråd med de politiska partierna. Partierna har uttryckt sin vilja att ta i bruk ett strategiskt regeringsprogram.

Statsrådets kansli och finansministeriet har utvecklat modeller för den nya regeringen för att stödja utarbetandet av det strategiska regeringsprogrammet och av regeringens handlingsplan. Som ett led i detta arbete har man under ledning av understatssekreterare Timo Viherkenttä färdigställt ett tjänstemannaförslag för att samordna beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna.

Förslag till modell för regeringens strategi

Regeringens strategi består av regeringsprogrammet som drar upp riktlinjerna och regeringens handlingsplan som preciserar metoderna. När regeringsprogrammet har godkänts inleds beredningen av regeringens handlingsplan i nära växelverkan mellan den politiska ledningen och tjänstemannaledningen. Handlingsplanen och planen för de offentliga finanserna bereds under sommaren parallellt och under samordning.

Som ett led i regeringens handlingsplan utarbetar man konkreta planer, s.k. politiska paket, för de viktigaste politiska målen för regeringen, som man enats om i regeringsprogrammet. Hela regeringen deltar i styrningen av utarbetandet av dessa paket. Efter att handlingsplanen har godkänts under början av hösten 2015 kommer ansvarsministrar och styrande ministerarbetsgrupper att tillsättas för genomförandet.

Beslut om regeringens handlingsplan fattas i början av hösten vid budgetmanglingen samtidigt med besluten om planen för de offentliga finanserna och budgetpropositionen. Handlingsplanen och planen för de offentliga finanserna lämnas till riksdagen i september i form av en redogörelse samtidigt med budgetpropositionen för 2016. Regeringen justerar handlingsplanen årligen under vårsessionen samtidigt med justeringen av planen för de offentliga finanserna. Justeringen lämnas till riksdagen i form av en redogörelse.

Rapport: Samordning av beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna (på finska)

Regeringens nya strategiprocess - vad ändras?

  • sammandrag (på finska)
  • video, statssekreterare Olli-Pekka Heinonen och Martti Hetemäki intervjuas

Ytterligare information om genomförandet av projektet och förberedelserna inför förhandlingarna om regeringsprogrammet på valtioneuvosto.fi/sv/statens-styrsystem.


Ytterligare information: Olli-Pekka Heinonen, statssekreterare, statsrådets kansli, tfn 0295 160 280, och Timo Viherkenttä, understatssekreterare (rapporten om samordningen av beredningen av regeringens handlingsplan och planen för de offentliga finanserna), finansministeriet, tfn 0295 530 780

hallitusneuvottelut regeringen