Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Inget avkall på den statliga ägarens ansvarsfullhetsmål ens i kristider

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.8.2022 15.46 | Publicerad på svenska 31.8.2022 kl. 16.10
Pressmeddelande

De statsägda bolagen måste hålla fast vid ambitiösa ansvarsfullhets- och klimatmål också under kriser, konstaterar Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen. Ministern talade till de statsägda bolagens styrelseordförande och verkställande direktörer vid ett seminarium som avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli ordnade den 30 augusti.

Minister Tuppurainen konstaterade att det i statsrådets ägarpolitiska principbeslut förutsätts att de statsägda bolagen beaktar målet om ett klimatneutralt Finland 2035 och målen i klimatavtalet från Paris om att begränsa klimatförändringen så att temperaturökningen hålls under 1,5 grader.

”Vi har inte avstått från dessa förväntningar, utan tvärtom. Nyheterna om klimatförändringens frammarsch, om den allt snabbare förlusten av biologisk mångfald och om de extrema förhållanden som dessa orsakar är mycket oroväckande. Nu krävs det målmedvetna ansträngningar av oss alla – såväl politiker som beslutsfattare i företag – i kampen mot klimatförändringen. Vi har ingen tid att förlora. Det gäller att gå från ord och löften till konkreta handlingar och resultat”, betonade minister Tuppurainen.

Ansvarsfullhetsincitament kopplade till ersättningar till ledningen

I det ägarpolitiska principbeslutet fastställer staten också att bolagen förväntas integrera ansvarsfullhet i ersättningssystemen för ledningen och rapportera om detta till ägaren vid bolagsstämman. Våren 2022 gjorde avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli en enkät till de statsägda bolagen för att utreda hur bolagen har beaktat ansvarsfullhetsincitament i ersättningarna till ledningen.

”Nästan alla statsägda bolag har infört ansvarsfullhetsincitament. Enligt resultaten utgör ansvarsfullhetsindikatorer i genomsnitt cirka en fjärdedel av ledningens resultatpremiering. För mig talar det om att de statsägda bolagen tar ansvarsfullhet på allvar, vilket jag vill tacka bolagsstyrelserna för”, sade minister Tuppurainen.

Enligt det ägarpolitiska principbeslutet förväntar sig staten att de statsägda bolagen är föregångare i fråga om företagsansvar. ”Det sätter ribban högt både för staten som ägare och för bolagen”, konstaterade minister Tuppurainen.

Företagsansvar är en integrerad del av statens ägarstyrning. Ansvarsfullheten i bolagens verksamhet följs och analyseras som ett led i det övriga ägarstrategiska arbetet. Vid avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli finns ett team som arbetar med frågor som gäller företagsansvar och som har till uppgift att utveckla och samordna ansvarsfullheten i de statsägda bolagens verksamhet.

Förfrågningar om intervjuer med minister Tuppurainen:
Roosa Pöyhönen, specialmedarbetare, tfn 0295 160 866, [email protected]

Ytterligare information:
Kimmo Viertola, avdelningschef, avdelningen för ägarstyrning, statsrådets kansli, tfn 0295 160 026, och Katariina Sillander, konsultativ tjänsteman, avdelningen för ägarstyrning, statsrådets kansli, tfn 0295 160 030, [email protected]