Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Jyrki Knuutinen utnämnd till avdelningschef för avdelningen för ägarstyrning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.12.2017 16.11
Pressmeddelande 605/2017

Statsrådet utnämnde tisdagen den 19 december finansrådet, juris kandidat Jyrki Knuutinen till avdelningschef för avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli för en period på fem år från och med den 1 januari 2018.

Åren 1987–2001 arbetade Jyrki Knuutinen i Andelsbanksgruppen som direktör för investeringsbanktjänster och sakkunnig. Därefter studerade han utomlands. Han avlade Master of Laws-examen och disputerade för filosofie doktorsgraden i juridik i England. År 2005 inledde Knuutinen sin tjänstgöring vid finansministeriet, där han har varit verksam som specialsakkunnig och konsultativ tjänsteman. Numera är han finansråd. Han har också varit i utrikesministeriets tjänst vid Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen som specialsakkunnig (attaché för finansiella tjänster).

Till avdelningen för ägarstyrnings uppgifter hör beredning och verkställighet av statens allmänna ägarpolitik och ägarstyrning, ägarstyrning av de statligt ägda bolag som lyder under ett ministerium samt samordning av ministeriernas praxis för ägarstyrning och av samarbetet mellan ministerierna.

Mer information om statens ägarstyrning

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli