Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Kari Anttila utnämnd till statssekreterare hos minister Harakka

kommunikationsministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.12.2021 14.07
Pressmeddelande 718/2021

Torsdagen den 9 december utnämnde statsrådet pedagogie magister Kari Anttila till statssekreterare hos kommunikationsminister Timo Harakka fram till den 10 juni 2022 eller högst för minister Harakkas mandatperiod.

Före utnämningen till statssekreterare har Kari Anttila varit generalsekreterare för Socialdemokratiska riksdagsgruppen sedan juni 2015. Före det har han varit bland annat statssekreterare hos minister Pia Viitanen.

Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och till beredningen av ärenden. Statssekreteraren biträder och representerar ministern när det gäller utarbetandet av politiska riktlinjer, samordningen mellan ministerierna och sammanjämkningen av ståndpunkter, genomförandet av regeringsprogrammet inom ministerns ansvarsområde samt skötseln av EU-ärenden och internationella uppdrag.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli