Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Kommentera programmet Sunda lokaler 2028 på webben senast den 15 februari 2018

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2017 15.41 | Publicerad på svenska 27.12.2017 kl. 12.14
Pressmeddelande 610

Under ledning av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har det beretts ett förslag till ett tioårigt åtgärdsprogram, Sunda lokaler 2028. Syftet med programmet är att snabbt minska antalet personer som lider av dålig inomhusluft och att lokaler varaktigt ska vara sunda. En omfattande remiss inleddes den 13 december 2017 och pågår fram till den 15 februari 2018. Ett brett urval experter, beslutsfattare, användare av lokalerna och andra intresserade ombes ge respons.

Du kan ge respons antingen på webben eller via e-post ([email protected]).

Det ordnas också Sunda lokaler 2028-diskussionsmöten i Uleåborg den 17 januari, i Helsingfors den 18 januari, i Joensuu den 2 februari och i Åbo den 13 februari. Du kan anmäla dig till diskussionsmötena i Uleåborg och Helsingfors här. Anmälningstiden till mötena i Joensuu och Åbo börjar i januari.

Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 syftar till att före utgången av 2028 förbättra det byggnadsbestånd som ägs av kommuner och staten. Detta gäller såväl läroinrättningar, daghem och vårdinrättningar som andra offentliga byggnader. För att identifiera, ingripa i och förebygga problem med inomhusluften föreslås en övergripande modell som bygger på god praxis. Rådgivningen, stödet och vården för personer som lider av dålig inomhusluft ska effektiviseras. I lösningsmodellerna beaktas också lokalernas funktion och flexibilitet med avseende på användningsbehoven.

Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028, förslag 13.12.2017 (på finska)

Sunda lokaler 2028 på webben (på finska)

Ytterligare information: Marika Paavilainen, projektdirektör, regeringsråd, statsrådets kansli, tfn 0295 160 462, Katja Outinen, överingenjör, miljöministeriet, tfn 0295 250 217, Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 282 och Tarmo Mykkänen, överinspektör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 220