Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Kommissionens valpaket och prioriteringarna för Frankrikes EU-ordförandeskap på EU-ministrarnas agenda

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.1.2022 16.14 | Publicerad på svenska 24.1.2022 kl. 16.29
Pressmeddelande 31/2022

Rådskonstellationen allmänna rådet sammanträder i Bryssel den 25 januari. På dagordningen står lagstiftningspaketet för att stärka demokratin och valens integritet, prioriteringarna för Frankrikes EU-ordförandeskap, en lägesrapport om konferensen om Europas framtid, EU:s coronaåtgärder och förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

Vid det offentliga sammanträdet under mötet ska ministrarna diskutera det lagstiftningspaket för att stärka demokratin och valens integritet som kommissionen lade fram den 25 november 2021. Syftet med detta så kallade valpaket är att förbättra demokratin i EU och att motverka hybridpåverkan. Finland anser i likhet med kommissionen att osaklig valpåverkan är ett hot som måste tas på allvar, och att det skapar misstro mot valsystemet och hela demokratin om detta hot förverkligas.

Frankrike, som är ordförande i Europeiska unionens råd, presenterar prioriteringarna för sitt ordförandeskap: ett mer suveränt EU, en ny europeisk tillväxtmodell och ett mänskligare Europa. I allmänna rådet betonas under det franska ordförandeskapet särskilt samordning med anledning av covid-19-pandemin, utveckling av EU:s krisberedskap och resiliens, stärkande av demokratin i EU och rättsstatsfrågor.

Det franska ordförandeskapet informerar också om hur konferensen om Europas framtid framskrider. Syftet med konferensen är att låta EU-medborgarna framföra sina åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter. Det försämrade covid-19-läget har fördröjt konferensprocessen. Avsikten är dock att konferensen ska avslutas före Europadagen den 9 maj 2022. Därefter ska Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen se över konferensens slutsatser.

Ministrarna ska utvärdera läget när det gäller samordningen av coronaåtgärder på EU-nivå. Finland anser att tillverkningen och distributionen av vacciner måste påskyndas ytterligare, och att det är viktigt att beakta olika befolkningsgrupper och eventuellt vaccinationsmotstånd i den riktade kommunikationen. Finland har förbundit sig till solidaritet i fråga om vacciner. Det gäller att förbättra tillgången till vacciner över hela världen för att få slut på pandemin.

Rådet får kommissionens lägesrapport om förbindelserna mellan EU och Storbritannien, särskilt om genomförandet av protokollet om Irland och Nordirland och om de diskussioner mellan EU och Storbritannien som gäller detta. Avsikten är inte att fatta några beslut i frågan.

I rådskonstellationen allmänna rådet företräds medlemsländerna i huvudsak av sina ministrar med ansvar för EU-frågor. Allmänna rådet ansvarar bland annat för förberedelserna inför Europeiska rådets möten. Det ansvarar också för flera tvärpolitiska områden, till exempel för förhandlingarna om budgetramen och för EU:s utvidgning. Dessutom behandlar rådet frågor som rör rättsstatsprincipen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Saara Pokki, specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli