Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Delta i avslutningsevenemanget på centrumbiblioteket Ode
Konferensen om Europas framtid avslutas på Europadagen den 9 maj

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 2.5.2022 15.48
Pressmeddelande 280/2022

Konferensen om Europas framtid inleddes på Europadagen den 9 maj 2021 i syfte att låta EU-medborgarna framföra sina åsikter om EU:s framtida utmaningar och möjligheter. Nu, exakt ett år senare, ska konferensen avslutas och dess resultat ses över. Du är välkommen att höra om konferensens tema, Europa, och diskutera det med minister Sirpa Paatero och kommissionär Jutta Urpilainen på Helsingfors centrumbibliotek Ode måndagen den 9 maj kl. 14. Avslutningsevenemanget är öppet för alla, och deltagarna bjuds på kaffe med tilltugg.

I Finland ordnades som en del av konferensen om Europas framtid evenemangsserien Europa är vi. Den omfattade sammanlagt 19 evenemang runt om i landet, från Helsingfors till Utsjoki, under hösten 2021 och våren 2022. Vid varje evenemang deltog en minister, och sammanlagt 12 ministrar medverkade. Också olika samarbetspartner, till exempel städer, bidrog till arrangemangen. Statsrådet publicerade i februari ett sammandrag av diskussionerna under evenemangsserien och av finländarnas synpunkter på Europas framtid.

”Finland har gjort stora satsningar på konferensen om Europas framtid bland annat genom att ordna de nationella Europa är vi-evenemangen. Det är viktigt att finländarnas synpunkter beaktas i konferensens slutsatser”, konstaterar kommunminister Paatero.

”Jag är glad över hur aktivt finländare runt om i landet deltog i våra Europa är vi-evenemang. Deltagarna bidrog med många tankar och idéer vad gäller Europas framtid. Vi har sammanfattat dem och jag har framfört dem för min franska kollega under ett besök i ordförandelandet Frankrike”, säger Europaminister Tuppurainen.

Diskussionerna under evenemangsserien Europa är vi visade att finländarna vill se EU vidta konkreta åtgärder till exempel för att bekämpa klimatförändringen, stärka unionens roll som säkerhetsgarant och utveckla unionens gemensamma migrations- och asylpolitik. Ett sammanbindande tema för de olika diskussionerna var stärkandet av EU:s resiliens, det vill säga kristålighet. Även EU:s gemensamma värden, såsom demokrati, rättsstatsprincipen, grundläggande rättigheter, jämställdhet och minoriteters rättigheter, togs upp i många diskussioner.

Slutrapporten från konferensen om Europas framtid överlämnas till Europaparlamentets talman och rådets och kommissionens ordförande på Europadagen den 9 maj. Därefter ska varje institution se över förslagen och bedöma behovet av fortsatta åtgärder inom ramen för sina befogenheter och EU:s grundfördrag.

Ytterligare information: Topi Juga, sakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 407 1216, Saara Pokki, minister Tuppurainens specialmedarbetare, tfn 050 478 6363, statsrådets kansli, och Sofia Nevalainen minister Paateros specialmedarbetare, tfn 050 433 7237, finansministeriet

Sirpa Paatero Tytti Tuppurainen